HomeGORAN HADŽIĆ KAO VRHOVNI KOMANDANT
Tužilac dokazuje da je Goran Hadžić, kao premijer SAO Istočna Slavonija i predsednik Republike Srpska Krajina komandovao oružanim snagama koje su odgovorne za zločine počinjene u Hrvatskoj od juna 1991. do decembra 1993. godine

Reynaud Theunens, svjedok na suđenju Goranu HadžićuReynaud Theunens, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Nakon što je dva dana dokazivao da su dobrovoljačke i paravojne jedinice u Istočnoj Slavoniji bile pod komandom JNA, tužilac je u nastavku ispitivanja vojno-obaveštajnog analalitičara Rejnoa Tunensa/Reynaud Thuenens ukazao na obavezu saradnje JNA i lokalnih vlasti na zaštiti civilnog stanovništva, nakon pada Vukovara u novembru 1991. godine. Goran Hadžić je od kraja juna 1991. do kraja februara 1992. godine vršio dužnost premijera SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem (SBZS) kada je izabran za predsednika Republike Srpska Krajina. SAO SBZS je 26. februara 1992. ušla u sastav RSK.

Tužilac je, potom, predočio niz dokumenata o proglašenju Ustava RSK, uspostavljanju Teritorijalne odbrane i Posebnih jedinica milicije, kao i o njihovoj transformaciji u Srpsku vojsku Krajine. Uspostavljanje vojnih i policijskih snaga RSK je vršeno na osnovu uputstava iz Beograda, odakle je krajinskim Srbima upućivana pomoć u oružju, municiji, vojnoj opremi i ljudstvu. Budući da je Vensovim planom iz januara 1992. godine zabranjeno postojanje Teritorijalne odbrane i naloženo njeno raspuštanje, lokalne vojne snage su transformisane u Posebne jedinice milicije. Uporedo sa uspostavljanjem redovnih policijskih snaga, JNA je izveštavala o formiranju "nekontrolisanih grupa" i"paralelnih struktura" koje su sklone "pljački i zlostavljanju civilnog stanovništva".

Odgovarajući na pitanjatužioca, Tunens je ukazao da je u skladu sa Ustavom i Zakonom o odbrani iz marta 1992. godine, predsednik RSK rukovodio oružanim snagama u miru i ratu i izdavao je naređenja o upotrebi policije. Njegova ovlašćenja su donekle ograničena 1993. godine kada je formiran Vrhovni savet odbrane; predsednik je i dalje zapovedao oružanim snagama ali u skladu sa odlukama VSO.

Na značaj Hadžićeve uloge ukazuje i pismo koje mu je uputio zapovednik UNPROFOR Lars Erik Valgren/Lars-Eric Wahlgren. U tom pismu je predsednik RSK obavešten o granatiranju civilnih ciljeva na teritoriji Hrvatske. Tunens smatra da je "logično" što je Valgren uputio to pismu Hadžiću jer ga je smatrao "najvišom političkom vlašću koja odlučuje o upotrebi oružanih snaga RSK".

Pred kraj današnjeg zasedanja, Tunens je počeo da odgovara na pitanja branioca. Unakrsno ispitivanje će, kako je najavljeno, trajati nešto više od 9 sati.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 585

PRIZNANJE I PORICANJE: Preterano možda, namerno nikako
HOLANĐANI I SREBRENICA: Pogrešne procjene i veliki strah
PREŽIVJELI: Svjedok sa orahovačkog polja smrti