HomeMLADIĆ: "MOŽETE IZAĆI SVI, ILI UMRETI SVI"
Svedočenje vodje srebreničke istrage na sudjenju trojici zapovednika Bratunačke i Zvorničke brigade VRS, optuženih za masakr iz jula 1995. - Prikazan snimak razgovora u kojem general Mladić traži "apsolutnu saradnju" od Holandskog bataljona UNPROFOR i preti pukovniku Karemansu: "Odavde možete izaći svi - ili umreti svi"

Jean Rene Ruez, svjedok na suđenju Vidoju Blagojeviću, Draganu Obrenoviću i Draganu JokićuJean Rene Ruez, svjedok na suđenju Vidoju Blagojeviću, Draganu Obrenoviću i Draganu Jokiću

"Srebrenica je pala kada je stanovništvo shvatilo da tek izvedeni vazdušni napadi nisu dovoljni da zaustave napredovanje Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske u zauzimanju enklave" - rekao je danas Žan/Jean Rene Ruez, prvi svedok optužbe na sudjenju bivšim oficirima Zvorničke i Bratunačke brigade VRS.

Svedočenjem francuskog policijskog inspektora koji je šest godina predvodio tim haških istražitelja na području Srebrenice, tužilaštvo je započelo izvodjenje dokaza protiv bivšeg komandanta Bratunačke brigade Vidoja Blagojevića, kao i Dragana Obrenovića i Dragana Jokića, zamenika komandanta i načelnika inženjerije Zvorničke brigade VRS. Ruez je, inače, 2000. godine svedočio i na sudjenju bivšem zapovedniku Drinskog korpusa VRS, generalu Radislavu Krstiću.

Na početku svedočenja, koje će se verovatno protegnuti i na veći deo sledeće sedmice, Ruez je detaljno opisao dogadjaje neposredno pre i nakon ulaska srpskih snaga u Srebrenicu 11. jula 1995. Ti dogadjaji, objasnio je svedok, rekonstruisani su na osnovu razgovora sa preko stotinu svedoka, očevidaca i učesnika u srebreničkoj tragediji. U okviru Ruezovog svedočenja pred sudom su danas prikazani video snimci načinjeni u Srebrenici 10. jula 1995. na kojima se vide užurbane pripreme uspaničenog stanovništva za napuštanje enklave.

Ruez je zatim opisao kako su sledećeg dana žene, deca i stariji muškarci potražili sklonište u bazi UN u Potočarima, dok se oko 10 hiljada vojno sposobnih muškaraca, civila, sklonilo u okolnim šumama, gde su se pridružili vojnicima 28. divizije Armije BiH u pokušaju da se probiju do Tuzle. "Ko do 13. ujutro nije prešao raskrsnicu kod Konjević Polja" - opisao je Ruez koristeći mape, fotografije i vazdušne snimke - "ostao je opkoljen snagama VRS". Kolona od oko 15 hiljada muškaraca je na dva mesta razbijena i više hiljada zarobljenih Bošnjaka je prebačeno na livadu kod Sandića i fudbalski teren u Novoj Kasabi.

Noć izmedju 12. i 13. jula su mnogi preživeli u Potočarima opisali kao "noć terora", rekao je Ruez. Govoreći o svedočenjima žena koje su ujutro, u potrazi za vodom, nailazile na leševe, krv i druge tragove već počinjenih zločina, Ruez je rekao kako je to trebalo da obeshrabri bilo koga ko je poželeo da ostane u Srebrenici i poništi navodnu slobodu izbora koju je general Mladić nudio srebreničkim Muslimanima. Žene i decu su srpski vojnici zatim odvojili od muškaraca i autobusima odvezli prema Kladnju. Mnogi od muškaraca odvojenih u Potočarima završili su u zloglasnoj beloj kući, opisao je Ruez.

Veći deo današnjeg Ruezovog svedočenja ilustrovan je video snimcima od kojih su mnogi, iako prikazani na sudjenju generalu Krstiću, ovog puta prezentirani u široj verziji. Medju njima je i polučasovni snimak prvog od tri sastanka koje je general Ratko Mladić održao 11. i 12. jula u Hotelu "Fontana" u Bratuncu. Na tom sastanku general Mladić je zahtevao "apsolutnu saradnju" Holandskog bataljona UN stacioniranog u srebreničkoj enklavi i od njegovog zapovednika, pukovnika Karemansa, tražio da mu dovede predstavnike muslimanskih civila, kako bi se s njima dogovorio o evakuaciji iz enklave. "Odavde možete izaći svi, ili umreti svi", rekao je Mladić Karemansu i dodao: "Ne želim da umrete."

Snimci drugog i trećeg sastanka u Hotelu "Fontana", na kojima je Mladić predstavnike srebreničkih civila suočio sa izborom da "opstanu ili nestanu", biće prikazani u sutrašnjem nastavku svedočenja istražitelja Žana/Jeana Rene Rueza.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 146

MLADIĆEVA OSVETA: Počelo drugo suđenje za genocid u Srebrenici
ODBRANA OD MILION DOLARA: Krajišnikove muke sa braniocima
OFICIR U ULOZI SUDIJE: Da li je Simo trebalo da ubije Lugara?
MANJA ILI VEĆA KAZNA: Upravnik fočanskog KP doma pred Žalbenim većem
PRAZNIČNI MASAKRI U ČELOPEKU: Ko je regrutovao kriminalce i psihopate