HomePOČELO DRUGO HAŠKO SUDJENJE ZA MASAKR U SREBRENICI
Drugo sudjenje će biti više od puke reprize procesa generalu Krstiću, pošto će na njemu biti izvedeni i neki novi dokazi koji su u medjuvremenu otkriveni, a pored Momira Nikolića - koji je prošle sedmice priznao krivicu - svedočiće i više vojnika Bratunačke i Zvorničke brigade, kao i pripadnika MUP Republike Srpske, angažovanih u srebreničkoj operaciji

Vidoje Blagojević, Dragan Obrenović i Dragan Jokić u sudnici TribunalaVidoje Blagojević, Dragan Obrenović i Dragan Jokić u sudnici Tribunala

Uvodnom rečju tužioca Pitera Mekloskog/Peter McCloskey u Hagu je danas počelo drugo sudjenje Haškog tribunala za zločine koji su u julu 1995. počinji u Srebrenici. Na optuženičku klupu izvedeni su bivši zapovednici Bratunačke i Zvorničke brigade - Vidoje Blagojević, Dragan Obrenović i Dragan Jokić - koji su, prema tužiocu, komandovali trupama na terenu.

Njihova dužnost i odgovornost, rekao je danas Mekloski, je bila da ne dopuste da se dogodi ono što se dogodilo: pogubljenje najmanje 7.000 muškaraca i deportacija oko 25.000 žena i dece iz srebreničke enklave. "Da su njihovi nadredjeni naredili da se to izvrši" - naglasio je tužilac - "njihova je dužnost bila da to spreče ili da napuste svoje komandne položaje."

Piter Mekloski je svoju uvodnu reč podelio u tri dela. U prvom je dao "širu sliku" o istorijskoj pozadini i dogadjajima koji su doveli do pada Srebrenice u julu 1995. Iz tog dela izdvajamo Direktivu br. 7 u kojoj tadašnji predsednik Republike Srpske, Radovan Karadžić, marta 1995. izdaje sledeći nalog Drinskom korpusu VRS, u čijem su sastavu Bratunačka i Zvornička brigada: "Svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvoriti uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi."

Tu direktivu je Mekloski danas ocenio kao "neverovatnu izjavu gospodina Karadžića", koja jasno ukazuje na "nameru vodjstva Republike Srpske". A za dokazivanje saučesništva u genocidu - za šta se terete Blagojević i Obrenović - neophodno je dokazati nameru da se, delimično ili u celosti, uništi neka etnička ili verska grupa.

Drugi deo uvodne reči optužbe bio je posvećen ulozi Bratunačke i Zvorničke brigade u srebreničkim zločinima: zarobljavanju i pogubljenju muškaraca i deportaciji žena i dece. Tužilac je, u najkraćim crtama, opisao šta se dešavalo sa kolonom muškaraca - pripadnika 28 Divizije i civila - koja je pokušavala da se probije do Tuzle, kako su hiljade tih muškaraca zarobljene, privremeno zatvorene u škole, skladišta i druge objekte na području Bratunca, a zatim pogubljene i zakopane u masovne grobnice u Orahovcu, Petkovcima, Kozluku, Branjevu, Pilicama i na drugim lokacijama.

Na kraju, tužilac je pomenuo nekoliko ključnih dokaza - video snimaka, presretnutih telefonskih razgovora i dokumenata zaplenjenih u pretresima štabova Zvorničke i Bratunačke brigade VRS - koji, po njemu, direktno ukazuju na ulogu trojice optuženih u srebreničkim zločinima.

Drugo srebreničko sudjenje neće biti puka repriza prvog, na kojem je general Radislav Krstić, bivši zapovednik Drinskog korpusa VRS, proglašen krivim za genocid i osudjen na 46 godina zatvora. Jedna od bitnih razlika je što će se, ovog puta, na klupi za svedoke pojaviti i jedan od optuženih, bivši načelnik za bezbednost i obaveštajna pitanja Bratunačke brigade Momir Nikolić, koji je prošle sedmice priznao krivicu i obavezao se da će svedočiti na sudjenju trojici suoptuženih.

Pored Nikolića, svedočiće i više vojnika Bratunačke i Zvorničke brigade, kao i pripadnika MUP Republike Srpske, koji su bili angažovani u srebreničkoj operaciji. Mada je svesno da mnogi od njih neće reči punu istinu, tužilaštvo će ih pozvati kako bi veću pružilo što kompletniju sliku o srebreničkim dogadjajima i njihovim akterima. Vojnici i policajci će, kako je nagovestio Mekloski, tvrditi da "nisu videli" da se u Potočarima muškarci odvajaju od žena i dece, kao i da "nisu videli" nikakva pogubljenja.

Medju svedocima će, medjutim, biti i više vozača kamiona, rovokopača i bagera Zvorničke brigade koji će potvrditi da su u julu 1995. - kao i nekoliko meseci kasnije, u velikoj operaciji uklanjanja tragova zločina - prevozili leševe pogubljenih i kopali i prekopavali masovne grobnice sa srebreničkim žrtvama. Iz tih grobnica su, rekao je danas tužilac, do sada ekshumirani posmrtni ostaci više od 3.000 žrtava.

Prvi svedok optužbe biće Žan/Jean Rene Ruez, bivši vodja srebreničke istrage Haškog tribunala, započete još u julu 1995.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 146

MLADIĆEVA OSVETA: Počelo drugo suđenje za genocid u Srebrenici
ODBRANA OD MILION DOLARA: Krajišnikove muke sa braniocima
OFICIR U ULOZI SUDIJE: Da li je Simo trebalo da ubije Lugara?
MANJA ILI VEĆA KAZNA: Upravnik fočanskog KP doma pred Žalbenim većem
PRAZNIČNI MASAKRI U ČELOPEKU: Ko je regrutovao kriminalce i psihopate