HomeBRISANJE IDENTITETA I POREKLA
Svedok tužilaštva Tomislav Rukavina svedoči o ultimatumu i napadu srpskih snaga na selo 5. oktobra 1991. kao i događajima o kojima je saznao dok je bio "u izbeglištvu". O inicijativi da se Bapska preimenuje u Arkanovo, brisanju identiteta i porekla meštana tog sela

Tomislav Rukavina, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću Tomislav Rukavina, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Svedočenjem Tomislava Rukavine, bivšeg predsednika Kriznog štaba u Bapskoj, tužilaštvo ukazuje na obrazac napada srpskih snaga na hrvatska sela u Istočnoj Slavoniji. Goran Hadžić, bivši predsednik vlade SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem se tereti za zločine koji su počinjeni na tom području.

Rukavina je rekao da je 28. septembra 1991. major JNA Slobodan Barjaktarević meštanima Bapske uputio ultimatum da predaju oružje ili će "selo biti izbrisano sa geografske karte". Na pregovorima koji su usledili, ultimatum je dopunjen zahtevom da hrvatska vojska i policija napuste selo.Po rečima svedoka, meštani su imali samo "sportsko, lovačko oružje", bili su "mirni i nikoga nisu izazivali". Rukavina je na sastanku sa majorom Barjaktarevićem tražio zaštitu JNA, ali mu je ovaj odgovorio da "nema takve mogućnosti". Svedok je naglasio da je JNA raspolagala arsenalom od "pešadijskog do topničkog naoružanja".

Tužilaštvo je uvelo u dokaze izjavu svedoka koja, za sada, nije dostupna javnosti. Iz jednog citiranog paragrafa se može zaključiti da meštani nisu postupili po zahtevima JNA. Rukavina je rekao da bi - da su ispunili zahteve – bilo još gore, jer bi srpske snage bile "slobodnije raditi isto što se dešavalo u drugim selima", gde je bilo "torture, ubijanja, silovanja". Kako je rekao, te zločine su "činili četnici" koji su upadali u Đeletovce, Tovarnik, Njemce i okolna sela. Nakon ultimatuma, 4. oktobra 1991. godine je usledilo granatiranje Bapske a onda je, narednog dana, JNA tenkovima ušla u selo. U danima koji su usledili, pripadnici paravojnih formacija su ubili oko tridesetak civila, meštani su zlostavljani, ograničeno im je kretanje i morali su da kopaju rovove na prvoj borbenoj liniji. Uništeno je oko 80 hrvatskih kuća.

Na kraju glavnog ispitivanja, Rukavina je potvrdio da je "od proteranih čuo" da je postojala inicijativa da se selo preimenuje u "Arkanovo". "Razlog je bio da se izbriše identitet i poreklo ljudi, druge osnove nije bilo", rekao je svedok.

U unakrsnom ispitivanju, branilac je citirao izjavu svedoka da je u Bapskoj, u vreme ultimatuma, "bilo policije". Rukavina je odgovorio da je u selu "povremeno bio prisutan" interventni vod policije. Takođe je potvrdio da je su neki članovi Kriznog štaba bili u članstvu HDZ. Negirao je da se Krizni štab bavio "obukom i naoružavanjem" meštana, naglašavajući da je to telo imalo ulogu da organizuje "promatranje i straže" u selu.

Suđenje Goranu Hadžiću nastavljeno je na sednici zatvorenoj za javnost. O narednom svedoku se zna jedino da daje iskaz putem video konferencijske veze.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 567

IZUZETNA OKRUTNOST: Kako su se višegradske "sitne ribe" našle na optužnici Tribunala
KRMAČA NA CENTU: Kreativna tumačenja Karadžićevih djela i riječi
VEĆINA I MANJINA: Ako su Srbi ispalili "većinu granata", ko je ispalio "ostale"
PREPOZNAVANJE: Da li je Hadžić bio na mjestu zločina
DA, ALI NE MNOGO: Đorđević priznaje i umanjuje ulogu u premeštanju kosovskih leševa