Home(PRI)VIĐENJE HADŽIĆA U DALJU
Medicinski tehničar Ivica Pinter tvrdi da je 1. avgusta 1991. godine ispred razorene policijske stanice u Dalju video Gorana Hadžića, tadašnjeg premijera SAO SZBS. Po odbrani, Hadžić tog dana nije bio u Dalju pa samim tim, svedok nije mogao da ga vidi

Ivica Pinter, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću Ivica Pinter, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Najveći deo svedočenja medicinskog tehničara Ivice Pintera protekao je u utvrđivanju da li je Goran Hadžić bio ispred razorene policijske stanice u Dalju, 1. avgusta 1991. godine. Hadžić je u to vreme predsedavao Vladom SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem.

Pinter je u glavnom ispitivanju tvrdio da je 1. avgusta 1991. godine, iz hitne pomoći u Osijeku upućen za Dalj, kako bi pružio pomoć preživelima u napadu u kojem je razorena policijska stanica. Preživelih, međutim, nije bilo. Policijska stanica, rekao je, bila je"potpuno uništena, kao da je pogođena tenkovskim hicima", ispred nje su ležala beživotna tela civila, dok je u samoj policijskoj stanici uočio nekoliko mrtvih policajaca. Najupečatljivije sećanje ima na, kako je rekao, "čudne glave" policajaca koje su izgledale kao da je neko u njih ispalio metak "nakon borbi". Kada je izašao iz stanice, Pinter je, tvrdi, video Gorana Hadžića u razgovoru sa oficirom JNA koji je u oklopnom transporteru dopratio ambulantna kola iz Osijeka. Mada nije razgovarao sa optuženim niti ga je lično poznavao, svedok tvrdi da je Hadžića prepoznao sa "televizijskih snimaka".

U unakrsnom ispitivanju, branilac je sugerisao da sećanje svedoka nije najpouzdanije kao i da je Pinter viđao Hadžića samo na televizijskim snimcima. Branilac Kristofer Gosnel/Christopher Gosnell je ukazao da je stav odbrane da Hadžić tog dana nije bio u Dalju te da, samim tim, svedok nije mogao da ga vidi ispred policijske stanice. Po odbrani, svedok je možda video Marka Lončarevića, pripadnike lokalne TO koji zbog brade može da podseća na optuženog. Svedok je, međutim, ostao pri stavu da "veruje da je osoba koju je video bio Hadžić". U dodatnom ispitivanju, Pinter je potvrdio da je, po povratku u Osijek, razgovarao sa policijskim službenikom koji je sačinio belešku o tom razgovoru u kojem je rekao da je u Dalju video Hadžića.

Suđenje Goranu Hadžiću koji se između ostalog tereti za progone, bezobzirno razaranje i pljačku javne i privatne imovine u Dalju, nastavlja se u ponedeljak, iskazom novog svedoka tužilaštva.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 567

IZUZETNA OKRUTNOST: Kako su se višegradske "sitne ribe" našle na optužnici Tribunala
KRMAČA NA CENTU: Kreativna tumačenja Karadžićevih djela i riječi
VEĆINA I MANJINA: Ako su Srbi ispalili "većinu granata", ko je ispalio "ostale"
PREPOZNAVANJE: Da li je Hadžić bio na mjestu zločina
DA, ALI NE MNOGO: Đorđević priznaje i umanjuje ulogu u premeštanju kosovskih leševa