HomeHADŽIJU OSUĐEN NA NOVČANU KAZNU OD 7.000 EURA
Pretresno veće zaključilo da je kosovski novinar Baton Hadžiju znao da objavljivanjem imena zaštićenog svedoka krši nalog Tribunala. Proglašen je krivim za nepoštovanja suda i izrečena mu je kazna od 7.000 eura

Baton Haxhiu u sudnici TribunalaBaton Haxhiu u sudnici Tribunala

Kosovski novinar Baton Hadžiju/Haxhiu proglašen je krivim za nepoštovanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenog svedoka koji je pod punim merama zaštite dao iskaz na suđenju trojici bivših komandanta OVK Ramušu Haradinaju, Lahiju Brahimaju i Idrizu Balaju. Izrečena mu je novčana kazna od 7.000 eura koju je dužan da plati u roku od 30 dana.

Na suđenju održanom 24. juna ove godine Hadžiju je rekao da je “odabrana grupa ljudi na Kosovu znala za identitet svedoka" i da je on objavio njegovo ime “kako bi ga zaštitio, jer sud u tome nije uspeo”.

Proglašavajući optuženog krivim, Veće je navelo da “pojedinci, uključujući i novinare ne mogu odlučiti da objave informacije protivne nalozima o zaštitnim merama na osnovu sopstvene procene o javnom interesu takvih informacija”. Veće je, zbog toga, “van razumne sumnje uvereno da je Hadžiju znao da je prekršen nalog Veća”, navodi se u sažetku presude. Veće je ukazalo da se “nepoštovanjem naloga, podriva poverenje u efikasnost suda kao i da se svedoci odvraćaju od saradnje sa sudom”.

Prilikom odmeravanja kazne, Veće je uzelo u obzir da identitet svedoka nije bio glavna tema teksta koji je Hadžiju napisao kao i da novine u kojima je objavljen članak imaju tiraž od samo 5.000 primeraka. Takođe je uzeto u obzir da je Hadžiju sarađivao sa tužilaštvom i svedočio na suđenjima Slobodanu Miloševiću kao i Milanu Milutinoviću i ostaloj petorici bivših srpskih političkih, policijskih i vojnih zvaničnika koji se terete za zločine na Kosovu 1999. godine.

Hadžiju, inače, nije prisustvovao izricanju presude. Pri odmeravanju kazne, veće je imalo u vidu da je optuženi novinar, nakon hapšenja i transfera u Hag u maju ove godine, proveo pet dana u pritvoru Tribunala.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 374

ODBROJAVANJE: Promašeno proročanstvo Radovana Karadžića
"PREDSEDNIKOV ČOVJEK": Žužul poriče Tuđmanove fantazije o podjeli Bosne
"NISAM KRIV": Izjašnjavanje i pouke Stojana Župljanina
SVEDOK U RASCEPU: Četnički insajder se odriče svoje izjave
K'O DOBAR DAN: Blagorodni Beara i nevaspitana Sonja