HomeSUĐENJE KOSOVSKOM NOVINARU
Rekordno kratko suđenje prištinskom novinaru Batonu Hadžiju završeno zahtevom tužilaštva da se optuženi proglasi krivim za nepoštovanje suda i kazni novčanom kaznom od 15.000 eura. Odbrana smatra da Hadžiju "nije nameravao da prekrši nalog suda” i traži da se on oslobodi ili da ga veće, ako zaključi da je kriv, “prekori”

Batonu Haxhiu u sudnici TribunalaBatonu Haxhiu u sudnici Tribunala

Suđenje kosovskom novinaru Batonu Hadžiju/Haxhiu optuženom zbog objavljivanja identiteta zaštićenog svedoka u predmetu bivših zapovednika OVK Haradinaja, Balaja i Brahimaja, završeno je za samo jedan dan, zahtevom tužilaštva da se optuženi proglasi krivim za nepoštovanje suda i da mu se izrekne novčana kazna od 15.000 eura. Odbrana tvrdi da Hadžiju nije prekršio Pravila o postupku i dokazima i smatra da ga treba osloboditi optužbi. Ako veće ipak utvrdi da je Hadžiju kriv, onda mu, zaključio je branilac, treba “uputiti prekor da se takvo ponašanje više ne ponovi”.

Pre nego što su optužba i odbrana izvele dokaze, Hadžiju je u obraćanju Veću ponovio da je nevin. On je priznao da je objavio identitet zaštićenog svedoka ali u okviru teksta o istrazi koji je haško tužilaštvo vodilo protiv bivšeg kosovskog ministra za kulturu Astrita Haraćije/Haraqija i njegovog saradnika Bajruša/Bajrush Morine. Oni su, u međuvremenu, optuženi za nepoštovanje suda zbog pritiska na zaštićenog svedoka optužbe da odustane od iskaza. U tekstu o istrazi Hadžiju je objavio ime tog svedoka.

Hadžiju je danas rekao da je smatrao da “javnost treba da zna šta se dešava u vezi sa aktivnostima njihovih političkih vođa”, te da “ako se građani drže u neznanju, njihova budućnost se može naći u opasnosti”. Ime zaštićenog svedoka Hadžiju je, kako je rekao, saznao od jednog zvaničnika UNMIK koji je nakon toga napustio Kosovo.

Tužilaštvo tvrdi da je objavljivanjem identiteta zaštićenog svedoka, Hadžiju "svesno i hotimično" ometao sprovođenje pravde i “ignorisao nalog suda”. To je potvrdio i jedini svedok na ovom suđenju, istražitelj tužilaštva kojem je Hadžiju u februaru ove godine rekao da mu je bilo poznato da se radi o zaštićenom svedoku i da “zna da je objavljivanjem njegovog identiteta prekršio pravila Tribunala”.

Mada tvrdi da Hadžiju nije namerno prekršio nalog suda, njegov branilac dozvoljava mogućnost da veće optuženog proglasi krivim. U tom slučaju sudije bi, smatra branilac, kao olakšavajuću okolnost trebalo da uzmu svedočenja optuženog u predmetima Slobodana Miloševića i "Kosovske šestorke" bivših srpskih političkih, policijskih i vojnih zvaničnika.

Predsedavajući sudija Ori/Orie je rekao da će Veće doneti presudu “u dogledno vreme”.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 370

"JA SAM STOJAN": Župljanin otkrio sopstveni identitet
DOBAR, POŠTEN, LOŠ: Izetbegović u očima bosanskih Hrvata
ŠEŠELJEVCI ILI ČETNICI: Ko je ubijao u Domu kulture
KRAJINA BEZ SRBA: Planirani cilj ili priželjkivana posledica "Oluje"
ŽALBENA RASPRAVA: Božanstvena komedija Milana Martića