HomeRASPRAVA O ŽALBI MOMČILA PERIŠIĆA 30. OKTOBRA
Žalbeno veće zakazalo usmenu raspravu u predmetu generala Momčila Perišića za 30. oktobar ove godine. Stranama je na raspolaganju jedno pre podne da iznesu argumentaciju u vezi sa presudom kojom je Perišić proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu i Srebrenici i propust da kazni naredbodavce raketnih napada na Zagreb

Momčilo Perišić u sudnici TribunalaMomčilo Perišić u sudnici Tribunala

Žalbena rasprava u predmetu generala Momčila Perišića, bivšeg načelnika geneneralštaba VJ, zakazana je za utorak, 30. oktobar. Perišić je u septembru 2011. proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici, kao i za propust da kazni naredbodavce raketnih napada na Zagreb. Osuđen je na kaznu od 27 godina zatvora.

Žalbeno veće kojim predsedava sudija Meron a u čijem su sastavu još sudije Ađius/Agius, Daćun/Daqun i sutkinje Ramarson i Vaz je odlučilo da Perišićevoj odbrani stavi na raspolaganje jedan sat za usmenu argumentaciju žalbe. Tužilaštvo se nije žalilo na presudu tako da će nakon branilaca samo odgovoriti na Perišićevu argumentaciju. Odbrana će, zatim, imati priliku na repliku a ako to poželi, sudijama će moći da se obrati i optuženi Perišić.

U ukupno 17 žalbenih osnova, odbrana traži da se prvostepena presuda poništi i da se Perišić oslobodi odgovornosti za zločine iz optužnice. Alternativno, odbrana traži izricanje nove kazne budući da je izrečena kazna, po braniocima, "nerazumna". Presuda u Perišićevom predmetu je doneta većinom glasova sudija Pikar/Picard i Davida dok je predsedavajući sudija Moloto priložio izdvojeno mišljenje po kojem je bivšeg načelnika Generalštaba VJ trebalo osloboditi odgovornosti po svim tačkama optužnice.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 557

SAMOISKLJUČENJE: Mladićev bojkot svjedočenja video linkom
80, 800, 1.200…: Licitiranje brojem žrtava u Kozarcu
MANJAČA: Kuća terora ili uzorni logor sa nutricionistom?