HomeIMENOVANO ŽALBENO VEĆE ZA GENERALA PERIŠIĆA
U veću koje će odlučivati o žalbi generala Momčila Perišića biće sudije Mehmet Ginej iz Turske, Liju Daćun iz Kine, Andresija Vaz iz Senegala, Teodor Meron iz SAD i sudija Karmel Agius sa Malte. Odbrana traži da se rok za podnošenje najave žalbe pomeri sa 6. oktobra na 8. novembar ove godine

Momčilo Perišić u sudnici TribunalaMomčilo Perišić u sudnici Tribunala

Predsednik Tribunala Patrik Robinson imenovao je petoro sudija koji će odlučivati u postupku po žalbi u predmetu generala Momčila Perišića. Bivši načelnik Generalštaba VJ je 6. septembra ove godine proglašen krivim po 12 tačaka optužnice za pomaganje i podržavanje zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici kao i za propust da kazni počinioce raketnih napada na Zagreb. Osuđen je na kaznu od 27 godina zatvora.

U Žalbeno veće imenovani su sudije Mehmet Ginej/Guney iz Turske, Liju Daćun/Liu Daqun iz Kine, Andresija/Andresia Vaz iz Senegala, Teodor/Theodor Meron iz SAD i Karmel Agius sa Malte.

Imenovane sudije pred sobom već imaju prvi zahtev branilaca generala Perišića da im se rok za podnošenje najave žalbe produži do 8. novembra ove godine. Uobičajeno vreme koje se dodeljuje za podnošenje najave žalbe je 30 dana što je u ovom slučaju 6. oktobar.

U objašnjenju zahteva, branioci Novak Lukić i Gregor Gaj Smit/Guy Smith navode da je presuda Pretresnog veća "dugačka i složena", nije "prevedena" a "sam predmet je kompleksan" i obuhvata oko 100 iskaza svedoka, 3.794 dokaznih predmeta i više od 15.000 stranica transkripta. Branioci posebno ističu da je prvostepena presuda doneta nadglasavanjem, uz suprotno mišljenje predsedavajućeg sudije koji smatra da Perišićeva krivica nije dokazana, što će zahtevati posebnu analizu odnosa između "zaključaka većine" i "izdvojenog mišljenja" sudije Molotoa.

Odbrana navodi da je Žalbeno veće i u drugim slučajevima odobravalo produžetak roka za podnošenje najave žalbe, ukazujući da je takvo postupanje "u interesu pravde".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 512

TEMELJNO ČIŠĆENJE: Kako je u Sanskom Mostu ostalo samo 2 odsto Muslimana
ŽALBE "OZLOGLAŠENIH": Da li su Milan i Sredoje Lukić žrtve glasina
OČEVIDAC BEZ DOKAZA: Nestali snimci zločina u Potočarima
NEPOŠTOVANJE SUDA: Presuda nevoljnom svedoku Šefćetu Kabašiju