HomeHADŽIĆ TRAŽI VIŠU KATEGORIJU I VIŠE NOVCA
Odbrana bivšeg predsednika RSK traži preispitivanje odluke o finansiranju pripremne faze postupka uz obrazloženje da Hadžićev predmet spada u kategoriju "složenih", te mu zato do početka suđenja sleduje 340 umesto odobrenih 192 hiljade eura

Goran Hadžić u sudnici Tribunala Goran Hadžić u sudnici Tribunala

Goran Hadžić, bivši premijer SAO Istočna Slavonija, Baranja, Zapadni Srem i predsednik takozvane Republike Srpska Krajina, traži preispitivanje odluka Sekretarijata suda o finansiranju njegove odbrane u predraspravnoj fazi postupka. Branioci smatraju da za pripremu odbrane u prvom delu postupka Hadžiću pripada 340 umesto oko 192 hiljade eura koliko mu je dodelio Sekretarijat.

U podnesku se navodi da bi Hadžićev predmet trebalo uvrstiti u kategoriju 3 u kojoj su "predmeti najveće složenosti", a ne u kategoriju 2 "srednje složenih" predmeta u koju ga je svrstao Sekretarijat suda. U kategoriji 2 je, inače, bio i Hadžićev "naslednik" na položaju predsednika RSK, Milan Martić, osuđen na 35 godina zatvora.

Zahtev za preispitivanje odluke o kategorizaciji Hadžićevog predmeta, odbrana pravda velikim brojem svedoka tužilaštva za čije se unakrsno ispitivanje branioci moraju pripremiti, zatim velikim geografskim i vremenskim opsegom predmeta, širenjem modaliteta odgovornosti optuženog i količinom obelodanjenog dokaznog materijala. Hadžić se u 14 tačaka optužnice tereti za zločine počinjene u Istočnoj Slavoniji od juna 1991. do kraja 1993. godine.

Tužilaštvo, navodi odbrana, namerava da pozove 107 svedoka što je slično broju u "složenim predmetima", a za trećinu više od broja svedoka u Martićevom slučaju. Odbrana prihvata da više optuženih u jednom postupku čini predmet složenijim ali takođe dodaje da, budući da je sam na optuženičkoj klupi, Hadžić mora sam da se pripremi za ispitivanje svih svedoka. Takođe navodi da je u sličnim predmetima predraspravna faza postupka trajala 3 i po godine dok je u Hadžićevom slučaju taj period skraćen na 14 meseci.

Odbrana navodi da joj je do sada obelodanjeno 8.000 dokumenata sa oko 400 hiljada stranica i ukazuje da je ovaj predmet povezan sa još 5 slučajeva koji su ili okončani ili su na samom kraju, čime se značajno uvećava količina materijala koji odbrana mora da uzme u obzir u pripremi za suđenje.

Nedostatak sredstava, ukazuje se u podnesku, ugrožava sposobnost odbrane da se adekvatno pripremi za suđenje čiji je početak načelno zakazan za 16. oktobar. Odbrana, zato, traži da se Hadžićev predmet uvrsti u kategoriju"najveće složenosti" i da se u skladu s tim preinači odluka o finansiranju odbrane.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 547

U KORIST SOPSTVENE ŠTETE: Vojislav Šešelj bojkotuje svoju odbranu
"VOZNI RED" TRIBUNALA: Kada će se okončati sva haška suđenja
GREŠKA U KORACIMA: Ponovo suspendovano suđenje Ratku Mladiću