HomeODOBRENE IZMENE HADŽIĆEVE OPTUŽNICE
Veće smatra da tužilaštvo predloženim izmenama ne uvodi nove optužbe protiv Gorana Hadžića niti mu nanosi štetu. Rok za dostavljanje nove optužnice je 22. mart ove godine

Goran Hadžić u sudnici TribunalaGoran Hadžić u sudnici Tribunala

Pretresno veće je odobrilo zahtev tužilaštva za izmenu optužnice protiv Gorana Hadžića, bivšeg premijera SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i predsednika Republike Srpska Krajina. Predložene izmene, smatra Veće, ne utiču na predviđeni početak i trajanje suđenja i ne uvode nove optužbe protiv Hadžića.

Tražene izmene se, najpre, odnose na opis žrtava koje bi, po tužilaštvu, trebalo označiti kao "Hrvate i drugi nesrbe uključujući civile i osobe koje nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima". Mada odbrana smatra da ovakav naziv obuhvata sve Hrvate i nesrbe uključujući i one koji su učestvovali u borbama i uvodi novu kategoriju žrtava u optužnicu, po Veću, takvo preciziranje bliže određuje žrtve i ne unosi značajnije izmene.

Takođe, tužilaštvo je tražilo dozvolu da bliže odredi dela i propuste iz kojih proističe Hadžićeva individualna krivična odgovornost. Optužba posebno ima u vidu pojašnjenja u vezi sa Hadžićevim učešćem u udruženom zločinačkom poduhvatu kao i u planiranju, naređivanju, pomaganju i podržavanju zločina. Po veću, ni ove izmene nisu od bitnijeg značaja i ne predstavljaju nove optužbe koje se Hadžiću stavljaju na teret.

Izmene u vezi sa lokacijama na kojima su izvršeni zločini su, po odbrani, uvođenje novih optužbi protiv Hadžića. Dok postojeća optužnica Hadžića tereti za deportacije, prinudno preseljenje i progone na teritoriji SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, izmene, smatra odbrana, proširuju optužbe na nove lokacije, žrtve i počinioce i u Republici Srpska Krajina. Veće smatra da je RSK prethodno pomenuta u optužnici, da izmene nisu od većeg značaja kao i da je Hadžić obavešten na koje se lokacije odnose optužbe za deportacije, progone i prinudno preseljenje. Veće je ukazalo da se preostale izmene odnose na stil i ni na koji način ne štete Hadžiću.

Poput stare i nova optužnica protiv Hadžića sadrži 14 tačaka koje ga terete za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj od juna 1991. do kraja 1993. Rok tužilaštvu za dostavljanje nove optužnice je 22. mart ove godine. Početak suđenja Goranu Hadžiću je okvirno zakazan za 16. oktobar.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 535

VEĆ VIĐENO: Šešeljev završni udarac Haškom tribunalu
GOŠĆA IZ AMERIKE: Kako je Karadžić vodio državu sa livade
SLUČAJNI PROLAZNIK: Ko je svjedoku stavio na glavu crvenu beretku