HomeGORAN HADŽIĆ U PRITVORU TRIBUNALA
Bivši predsednik samoproglašene Republike Srpska Krajina Goran Hadžić prebačen je danas posle podne u Pritvorsku jedinicu Tribunala, a njegovo prvo pojavljivanje pred sudijom O-Gon Kvonom zakazano za ponedeljak 25. jula u 16 časova

Pritvorska jedinica u ScheveningenuPritvorska jedinica u Scheveningenu

Poslednji begunac od međunarodne pravde Goran Hadžić, optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene u Hrvatskoj u periodu od juna ‘91. do decembra ‘93. godine, prebačen je u Pritvorsku jedinicu UN u Sheveningenu/Scheveningen, potvrđeno je u Tribunalu.

Nakon smeštaja u pritvor Hadžića su predstavnici Sekretarijata Tribunala upoznali sa pravima optuženih i objasnili mu osnovna pravila pritvora i postupka pred sudom. Prema standardnoj proceduri uručena mu je optužnica i biće podvrgnut prvom lekarskom pregledu. Prve dane u Hagu Hadžić će provesti odvojen od drugih pritvorenika.

Prvo pojavljivanje Gorana Hadžića pred sudijom O-Gon Kvonom/Kwon zakazano je za ponedeljak 15. jula u 16 časova. Optuženi će tom prilikom biti pozvan da se izjasni o navodima optužnice koja ga u ukupno 14 tačaka tereti za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Hadžić se može odmah izjasniti da li je kriv ili nevin za dela kojima se tereti, a može iskoristiti da odloži izjašnjavanje za 30 dana.

Optužnica tereti Hadžića za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem prisilnog i trajnog uklanjanja Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva sa približno trećine teritorije Hrvatske, koja je trebalo da postane deo nove države pod srpskom dominacijom.

Goran Hadžić tereti se za progon na političkim, rasnim i verskim osnovama; za istrebljenje i ubistva više stotina Hrvata u Vukovaru, Dalju, Erdutu, Lovasu i selu Klisa; zatim za zatvaranje, mučenje i surovo postupanje sa hiljadama Hrvata u zatočeničkim objektima u Istočnoj Slavoniji i Srbiji; za deportaciju i prisilno premeštanje desetina hiljada Hrvata; kao i za bezobzirna razaranja gradova i sela i pljačku javne ili privatne imovine.

Optužnica protiv Gorana Hadžića je, podsetimo, podignuta u julu 2004. godine, a on je istog dana kada je nalog za hapšenje uručen srpskim vlastima napustio porodičnu kuću u Novom Sadu i skrivao se do 20. jula 2011. godine kada je uhapšen na Fruškoj Gori u Vojvodini.

Zanimljivo je da je tužilaštvo 1. juna ove godine podnelo zahtev za izmenu Hadžićeve optužnice kako bi preciziralo navode o pojedinačnoj krivičnoj odgovornosti optuženog, uključilo i njegovu odgovornost kao nadređenog i tačke optužnice za progon i bezobzirno razaranje dopunilo sa još nekoliko gradova i sela koji su bili na udaru snaga pod Hadžićevom komandom i kontrolom. Zanimljivo je, takođe, da je belgijski sudija Delvoa/Delvoie odobrio tražene izmene poverljivom odlukom od 19. jula – dan uoči Hadžićevog hapšenja - da bi danas, pred transfer optuženog u pritvor Tribunala – skinuo poverljivost sa te odluke.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 508

BRŽE I PRAKTIČNIJE: Tužilac predlaže dva suđenja za Mladića
ZVORNIČKA MENAŽERIJA: Naivne ovčice i Žute osice
IZ POČETKA: Počelo novo suđenje bivšim zapovednicima OVK