HomeIMENOVANO VEĆE ZA HADŽIĆA
Odlukom potpredsednika Tribunala, u veću koje će suditi Goranu Hadžiću biće sudije Barton Hol, Gi Delvoa i Antoan Mindua. Hadžićevo prvo pojavljivanje će se odvijati pred sudijom O-Gon Kvonom

Burton Hall, Guy Delvoie i Antoine Mindua, sudije TribunalaBurton Hall, Guy Delvoie i Antoine Mindua, sudije Tribunala

U veću koje će suditi Goranu Hadžiću, bivšem predsedniku bivše Republike Srpska Krajina, sedeće sudije Barton Hol/Burton Hall sa Bahama, Gi Delvoa/Guy Delvoie iz Belgije i Antoine Mindua/Antoine iz Konga. Odluku o njihovom imenovanju je potpisao potpredsednik Tribunala O Gon Kvon/Kwon pred kojim će se odvijati Hadžićevo prvo pojavljivanje.

Sudija Barton Hol je bio je pravni savetnik u Državnom tužilaštvu Bahama, sudija za prekršaje i javni pravobranilac. Potom je imenovan za sudiju Apelacionog suda, predsedavajućeg Vrhovnog suda i načelnika pravosuđa. Sudija Hol je 2005. godine izabran za ad litem sudiju u Tribunalu a 2009. godine za stalnog sudiju kada je imenovan za predsedavajućeg veća koje sudi Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Sudija Hol se takođe nalazi u veću koje će voditi postupak protiv bivših komandanata OVK Haradinaja, Brahimaja i Balaja kao i u većima koja Jeleni Rašić i lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju sude za nepoštovanje suda.

U istim većima je i belgijski sudija Delvoa koji je za stalnog sudiju Tribunala izabran takođe 2009. godine. Advokatska karijera sudije Delvoa počinje 1972. godine nakon čega postaje prvostepeni a potom i drugostepeni sudija. Za predsednika Apelacionog suda je imenovan 2007. godine. Sudija Delvoa je uporedo radio kao predavač na belgijskim univerzitetima.

Sudija Mindua je do sada bio rezervni sudija u većima koja su sudila čelnicima bosanskih Hrvata kao i Srebreničkoj sedmorki, sudio je u veću za bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Dragomira Miloševića a trenutno je deo veća koje sudi generalu Zdravku Tolimiru za zločine u Srebrenici i Žepi. Sudija Mindua je 1981. godine počeo da radi kao vojni sudija a potom pomoćnik tužioca na vojnom sudu u Kinšasi. Bio je vojni analitičar, pravni savetnik Uprave policije i ministra za građanska prava i slobode. Takođe je radio kao pravni savetnik i šef Odeljenja za podršku sudskim postupcima na Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 507

TAČKA NA BEGUNCE: Goran Hadžić u pritvoru Tribunala
TEROR U BRČKOM: Batine, smrt i pjesma u logoru Luka
POLICIJSKA (NE)INFORMISANOST: Nemaš televizor – ne znaš za zločine