HomeEUROPLJANI SE NARUGALI SAMI SEBI
"Usvojeni stavovi su do te mjere nedorečeni, da izruguju i sam zajednički stav Unije o Međunarodnom krivičnom sudu", komentira Human Rights Watch jučerašnju odluku Vijeća ministara EU o zajedničkoj poziciji u odnosu na američke zahtjeve za imunitetom pred Sudom

Duboko nezadovoljstvo - najkraći je opis prvih reakcija međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava, Human Rights Watch (HRW) na jučerašnju odluku Vijeća ministara Europske unije o zajedničkoj poziciji u odnosu na američki zahtjev o imunitetu državljana SAD pred Međunarodnim krivičnim sudom. I pored svijesti o realnoj opasnosti po kredibilitet Međunarodnog suda, kakvu nosi inicijativa Washingtona/Vašington, i još dalje - dovođenja u pitanje cjelokupne europske spoljne i sigurnosne politike, Vijeće ministara je na jučerašnjem sastanku, prema HRW, "propustilo priliku da usvoji čvrstu, nedvosmislenu poziciju" prema inicijativi Bushove/Buš administracije.

"Usvojeni stavovi su do te mjere nedorečeni, da izruguju i sam zajednički stav Unije o Međunarodnom krivičnom sudu", poručuje Human Rights Watch, tvrdeći da je Unija neodlučnom reakcijom na američku "bilateralnu inicijativu", ugrozila i vlastitu zajedničku poziciju.

Početkom maja ove godine Washington/Vašington je krenuo u seriju paralelnih bilateralnih kontakata sa članicama EU, kandidatskim zemljama, pa i područjem Zapadnog Balkana, a cilj je potpisivanje međudržavnih sporazuma koji bi, praktično, anulirali ovlasti Međunarodnog krivičnog suda nad američkim građanima. Tokom posljednjih kontakata sa Unijom američke vlasti su otišle i korak dalje - sada, pored potpunog imuniteta Amerikanaca pred Sudom, traže istu "nedodirljivost" i za sva lica koja su u uskoj vezi sa nekom od američkih misija ili s američkim zvaničnicima.

Iako je iz Bruxellesa/Brisel više puta nezvanično najavljivan i pravno tumačen mogući "čvrst europski zid" pred američkom inicijativom, posljednji ministarski stav je, prebacujući odgovornost i posljedice eventualnog odbijanja ideje o američkom imunitetu na nacionalne parlamente, pokazao da je Europljanima neobično važno ne uzrujavati previše transatlantskog partnera.

"Očekujemo da će sada nacionalni parlamenti pažljivo proučiti svaki sporazum koji njihove vlade nastoje zaključiti sa Amerikom", kaže se, s tim u vezi, u saopštenju Human Rights Watch, uz primjedbu da je Europska unija usvojenim smjernicama ispustila iz vida ključnu ulogu Međunarodnog suda u slučajevima kada nacionalni sistemi nemaju volje ili moći da provode istrage i pokreću procese. Sa druge strane, upozorava utjecajna organizacija za zaštitu ljudskih prava "slabi bilateralni sporazumi za Washingtonom mogu otvoriti vrata za oprost optuženima za ratne zločine, zločine protiv humanosti i genocid." Od svake članice Europske unije očekuje se da poštuje vlastite obaveze prema Međunarodnom krivičnom sudu, i da "odbaci eventualni sporazum koji joj nameće Amerika", navodi se u reagiranju HRW na najnovije preporuke Vijeća ministara EU povodom američke inicijative o imunitetu pred stalnim Međunarodnim krivičnim sudom.Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 118

PRIZNANJE I ŽALJENJE: Biljana Plavšić priznala krivicu za progone
SAMIT U SUDNICI: Stjepan Mesić svedočio protiv Slobodana Miloševića
GENOCID U PRIJEDORU: Izostala nagodba optužbe i odbrane doktora Stakića
SVEDOCI ILI ŠPIJUNI: Mogu li se novinari prisiljavati na svedočenje
NOVA OPTUŽNICA ZA SREBRENICU: Postoji li "francuska veza" u srebreničkom genocidu