HomeCILJ JE KVALITETNA PRAVDA
Imenovan prvi direktor zajedničkih službi pred stalnim Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Osniva se udruženje novinara koji će pratiti rad suda

"Naš cilj je kvalitetna pravda", rekao je na neformalnom sastanku sa haškim izveštačima Bruno Katala/Bruno Cathala, prvi direktor zajedničkih službi (Sekretarijata) stalnog Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Gospodin Katala je, inače, bivši zamenik sekretara Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Prvi zadatak Katale i njegovog tima biće da se obezbedi infrastruktura i administracija, koja će omogućiti efikasan i kvalitetan rad stalnog Međunarodnog krivičnog suda (MKS). Za te potrebe države potpisnice Rimskog ugovora kojim je osnovan MKS su do kraja sledeće godine obezbedile budžet od 30 miliona dolara.

Sud, za sada, ima samo 12 zaposlenih ali je do kraja sledeće godine planirano zapošljavanje još oko 200 ljudi. To je nesumnjivo mali broj zaposlenih u odnosu na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, u kome trenutno radi 1.200 ljudi iz više od 80 zemalja širom sveta. Personalna služba će se naći pred teškim zadatkom obzirom da je samo juče na adresu Međunarodnog krivičnog suda stiglo više od 200 prijava sa biografijama potencijalnih kandidata.

Pripremni tim je u toku svog tromesečnog mandata primio oko 100, kako kažu "komunikacija", odnosno potencijalnih krivičnih prijava i dokaznih predmeta iz svih krajeva sveta. Šef dosadašnjeg Pripremnog tima Sem Miler/Miller, čiji mandat ističe 15. oktobra, je na neformalnom sastanku sa novinarima rekao da su ovi predmeti uskladišteni na sigurnom mestu i čekaju imenovanje tužioca koji će odlučiti da li će i kako biti korišćeni. Katala očekuje da će prvi tužilac MKS biti izabran početkom februara sledeće godine, a da će 18 sudija položiti zakletvu u martu 2003.

Juče je održan i drugi sastanak grupe novinara koji će pratiti rad Međunarodnog krivičnog suda. Sastanku su prisustvovali predstavnici agencija, novina, radija, i televizija AP, ANP, Reuters, BBC, SENSE, IWPR, Radio Radicale i drugi. Poučeni iskustvom rada u drugim međunarodnim sudovima, naročito Tribunalu za bivšu Jugoslaviju, izveštači su odlučili da osnuju udruženje koje će zastupati novinare pred institucijama suda i od početka nastojati da se obezbede uslovi za normalan rad - posebne prostorije za novinare, pristup sudnicama, dokumentima, obezbeđivanje sredstava komunikacije (telefon, fax, internet) i drugo.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 119

"DAĆU JA VAMA NEZAVISNU CRNU GORU": Haške pretnje predsednika Miloševića
BOSONOGI KRVAVI MARŠ DO MANJAČE: Svedok koji je preživio tri streljanja
"POGREŠNA SLIKA": Da li je Sarajevo bilo blokirano i granatirano?
DRVENA PUŠKA U SUDNICI: Optužba pobija dokaze Tutine i Šteline odbrane
"U LAŽI SU KRATKE NOGE": Haške uvrede optuženog Slobodana Miloševića