HomeNOVE NAGODBE OPTUŽENIH SA TUŽIOCEM
Duško Sikirica i Damir Došen, optuženi za zločine u logoru Keraterm, sporazumeli se sa tužilaštvom da priznaju krivicu za zločin protiv čovečnosti (progon na političkim, rasnim i verskim osnovama). Za Sikiricu predložena kazna u rasponu od 10 do 17 a za Došena od 5 do 7 godina zatvora

Nagodbe sa tužilaštvom o priznanju krivice u zamenu za blažu kaznu postaju "nova moda" u Haškom tribunalu. Nedelju dana nakon što se Dragan Kolundžija izjasnio da je kriv za progon Bošnjaka i bosanskih Hrvata na političkim, rasnim i verskim osnova, a tužilaštvo mu predložilo kaznu od 5 godina zatvora, ostala dvojica optuženih za zločine u logoru Keraterm - Duško Sikirica i Damir Došen - krenuli su istim stopama i nagodili se sa tužilaštvom o priznanju krivice i predloženoj kazni.

Prema toj nagodbi, i Sikirica i Došen će se izjasniti krivim po tački 3 optužnice koja ih tereti za zločin protiv čovečnosti, kako je pravno kvalifikovano njihovo učešće u progonu nesrpskih zatočenika Keraterma. Obojica će, time, prihvatiti svoj deo odgovornosti za neljudske uslove u logoru, odnosno za to što su zatočenici držani u pretrpanim prostorijama, što nisu dobijali dovoljno hrane i vode, niti su imali adekvatne uslove za spavanje i ličnu higijenu. Priznaće, takođe, da su zatočenici bili izloženi ponižavanju i fizičkom i psihičkom zlostavljanjima, usled čega je u logoru vladala "atmosfera terora", koju su stvarali "pojedini stražari", "pijani vojnici" ili civili kojima je bilo dozvoljeno da ulaze u logor i tuku ili ubijaju zatočenike.

U slučaju Duška Sikirice, koji je u leto 1992. bio komandir obezbeđenja u Keratermu, priznanje krivice za progon obuhvata i prihvatanje odgovornosti za ubistva i teška prebijanja zatočenika. Pored toga što priznaje da je lično ubio jednog zatočenika, Sikirica - prema sporazumu sa tužilaštvom - prihvata da snosi odgovornost i zato što 24. jula 1992. nije, kao komandir obezbeđenja, sprečio ulazak vojnika naoružanih mitraljezima velikog kalibra i drugim automatskim oružjem, koji su te noći počinili stravičan masakr u "Sobi broj 3" Keraterma i ubili oko 150 zatočenika.

Prema nagodbi tužilaštva i odbrane, Sikirici će za ove zločine biti predložena kazna "ne kraća od 10 i ne duža od 17 godina zatvora", s tim što će se optužba, kako je precizirano, zalagati za gornju granicu tog raspona. Sudsko veće nije ni na koji način vezano sporazumom optužbe i odbrane i može Sikirici izreći i znatno težu kaznu, uključujući i doživotni zatvor. Ukoliko, međutim, kazna bude u okviru predloženog raspona - dakle između 10 i 17 godina - strane su se obavezale da neće ulagati žalbu na takvu presudu.

Pošto je odgovornost Damira Došena ograničena samo na neljudske uslove u logoru i pošto mu priznaje da je u više navrata optuženi - kao šef jedne od stražarskih smena - pokušavao da spreči zlostavljanja zatočenika, tužilaštvo će za njega predložiti 7 godina zatvora, dok će se odbrana zalagati za dve godine kraću kaznu.

Rasprava o ovim nagodbama optužbe i odbrane zakazana je za 19. septembar. Da bi prihvatile izjašnjavanje optuženih o krivici, sudije moraju da se uvere da su priznanja dobrovoljna, nedvosmislena, data s punom svešću o posledicama, kao i da postoji dovoljno činjeničnih osnova da su optuženi zaista počinili dela koja priznaju.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 69

SUĐENJE "TUTI" I ŠTELI": Tuta i Štela na čelu mostarske kampanje HVO
SUĐENJE MITRU VASILJEVIĆU: Četiri svjedočenja o streljanju na obali Drine kraj Višegrada
SUĐENJE ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE BOSANSKOG ŠAMCA: Optuženi nisu naterani da učestvuju u sistemu terora