Home"DON KIHOTSKA BORBA" GENERALA PERIŠIĆA
Napore Momčila Perišića da ubedi Ratka Mladića da je pogrešio, svedok odbrane Petar Vukšić opisao kao "borbu Don Kihota protiv vetrenjača u Holandiji". Kako je Perišić "iskoristio uticaj" i "priveo kraju ružnu aferu" sa uzimanjem francuskih talaca

Dragan Vukšić, svjedok na suđenju Momčilu PerišićuDragan Vukšić, svjedok na suđenju Momčilu Perišiću

Pukovnik Dragan Vukšić, bivši načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju VJ, je ukazao da je optuženi general Momčilo Perišić imao "značajnu ulogu" u oslobađanju francuskih talaca koje su pripadnici VRS zatočili u proleće 1994. godine. Vukšić je rekao da je Perišić trebalo da izvrši zadatak koji je ličio na borbu "Don Kihota protiv vetrenjača u Holandiji".

Po rečima svedoka, Perišić je trebalo da objasni Ratku Mladiću da je pogrešio i da mora da pusti taoce. To je, međutim bio težak zadatak jer Perišić, tvrdi svedok, "nije smeo" da prekori Mladića da je učinio nešto loše, pošto je razgovor u takvim situacijama postajao "nemoguć". Zbog toga je Perišić uvek počinjao razgovor rečima da se "desilo šta se desilo" a onda tražio od Mladića da učini nešto što "neće izazvati veću štetu".

Branilac je svedoku predočio i pismo koje je Perišiću uputio predstavnik oružanih snaga Francuske u SR Jugoslaviji, povodom razrešenja nove krize sa taocima, ovog puta francuskim članovima humanitarne organizacije Lekari bez granica. U pismu se navodi da "pukovnik zna dobro da oni koji drže taoce u zatočeništvu nisu potčinjeni načelniku Generalštaba VJ" ali "je ubeđen da Perišić neće propustiti da iskoristi svoj uticaj da ružnu aferu privede kraju". Perišić je, po rečima svedoka, "iskoristio uticaj" i taoci su oslobođeni.

Vukšić je potvrdio da je Perišić pridavao veliku važnost međunarodnim naporima za rešavanje krize u bivšoj Jugoslaviji. Kako je svedok rekao, u Vojsci Jugoslavije se "razmišljalo šta bi još armija mogla da učini da uveri političko rukovodstvo da što brže i po svaku cenu nađe političko rešenja za probleme". Zbog toga je, kaže Vukšić, Perišić napisao pismo Slobodanu Miloševiću u kojem je ukazao na važnost sastanka predsednika Srbije sa predsednicima Rusije i Sjedinjenih država, Jeljcinom i Klintonom kako bi se "pronašlo mirovno rešenje za jugoslovensku krizu". Vukšić je, inače, rekao da "vojska nije bila miljenik Slobodana Miloševića". Naprotiv, rekao je svedok, Milošević je "mrzeo vojsku i favorizovao policiju i paravojne formacije".

Svedočenje Dragana Vukšića na suđenju generalu Perišiću, koji se tereti da je materijalnom, kadrovskom i logističkom podrškom vojskama bosanskih i hrvatskih Srba doprineo njihovim zločinima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici, biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 458

FRANCUSKI GAMBIT: Mladićeva partija šaha sa zarobljenim pilotima
"RAZVLAČENJE PAMETI": Da li su Sarajevo granatirali pantomimičari
LOGIKA PROGONA: Kako je okončan zajednički život na Palama