HomePRISILITI CIVILE DA ŽIVE NORMALNO
Bivši načelnik resora Javne bezbednosti Vlastimir Đorđević tvrdi da akcije srpskih snaga bezbednosti nisu bile usmerene protiv civilnog stanovništva kao i da je policija bila zabrinuta za civile koji su napustili svoje domove. Đorđević je zbog toga tražio da se "meštani silom vrate kućama i da žive normalno"

Vlastimir Đorđević svjedoči u svoju odbranuVlastimir Đorđević svjedoči u svoju odbranu

U nastavku svedočenja u svoju odbranu policijski general Vlastimir Đorđević je rekao da je 28. jula 1998. godine, prilikom zajedničkog napada vojske i policije na selo Mališevo na Kosovu, imao ulogu "posmatrača". Kaže da je trebalo da pruži pomoć samo ako je situacija bila posebno "teška" ali nije precizirao kakva se pomoć od njega očekivala.

Branilac Đurđić je u sudnici prikazao dva video snimka iz Mališeva kako bi dokazao da u napadu na to selo nije bilo prekomerne upotrebe sile. Đorđević je rekao da su "starešine redukovale upotrebu sredstava u toj akciji" i da u selu "nije oštećena ni jedna zgrada". Takođe je rekao da se na snimku vidi "izražena vegetacija" što, po odbrani, pobija tvrdnje svedoka optužbe da je "policija palila kukuruze na Kosovu". Đorđević kaže da su polja stradala u letnjim mesecima usled visokih temperatura, prilikom obračuna vojske, policije i Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Đorđević je danas komentarisao niz zapisnika sa sastanaka na kojima je, kako kaže, "informisao prisutne o onome što se događalo na terenu ili šta treba dodatno regulisati". Đorđević nije rekao ko je prisustvovao tim sastancima ali se iz pitanja njegovog branica može zaključiti da su učešće uzeli i predstavnici i Vojske Jugoslavije i Štaba MUP za Kosovo. Najverovatnije su u pitanju sastanci takozvane Zajedničke komande vojske i policije za Kosovo koja je, po tužilaštvu, bila neformalno telo predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića preko kojeg je kontrolisao situaciju na Kosovu i sprovodio kampanju etničkog čišćenja albanskih civila 1998. i 1999. godine. Odbrana tvrdi da Zajednička komanda nije postojala već su to bili sastanci zajedničke koordinacije vojske i policije.

Optuženi general tvrdi da akcije srpskih snaga bezbednosti nisu bile usmerene protiv civilnog stanovništva kao i da je policija bila zabrinuta za civile koji su napustili svoje domove. Đorđević je tako na nekoliko sastanaka početkom septembra 1998. godine predložio da se "meštani silom vrate kućama i da žive normalno". Policija, međutim, nije imala mnogo uspeha u tim akcijama "pošto ih je OVK omela u izvršenju zadatka", rekao je optuženi.

Svedočenje generala Đorđevića biće nastavljeno u ponedeljak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 435

IGRE BEZ GRANICA: U kojoj je državi bila Herceg Bosna
OBRAZAC ZASTRAŠIVANJA: Ubijanje i razaranje kao primer i poruka
(NE)OBAVJEŠTENI MINISTRI: Kad je vlada na Palama saznala za logore
PREBACIVANJE ODGOVORNOSTI: O pokojniku sve najgore