HomeNEOBAVEŠTENOST GENERALA ĐORĐEVIĆA
Policijski general Vlastimir Đorđević tvrdi da nije imao ovlašćenje da jedinice iz sastava Ministarstva unutrašnjih poslova upućuje na izvršenje zadataka. Štab MUP za suzbijanje terorizma na Kosovu i Metohiji kojim je rukovodio Sreten Lukić je bio "vezan za ministra policije" i o svojim aktivnostima nije obaveštavao načelnika Resora javne bezbednosti, tvrdi Đorđević

Vlastimir Đorđević svjedoči u svoju odbranuVlastimir Đorđević svjedoči u svoju odbranu

Drugog dana svedočenja u svoju odbranu, policijski general Vlastimir Đorđević je rekao da je o "angažovanju Posebnih jedinica policije (PJP) i Specijalnih antiterorističkih jedinica (SAJ) MUP Srbije odlučivao isključivo ministar unutrašnjih poslova". Optuženi tvrdi da "nikada nije dobio ovlašćenje od ministra da bilo koju od tih jedinica uputi na izvršenje zadataka".

Đorđević se tereti za ubistva i deportacije kosovskih Albanaca čiji su počinioci - u saradnji sa VJ - bili i pripadnici policije. Kao načelnik Resora javne bezbednosti Đorđević je imao efektivnu kontrolu nad tim jedinicama. Za iste zločine je bio optužen i tadašnji ministar policije Vlajko Stojiljković, koji je 2002. godine izvršio samoubistvo te mu nije suđeno.

Po Đorđevićevim rečima, policijske jedinice su dobijale zadatke i naređenja od Štaba Ministarstva unutrašnjih poslova kojem su imale obavezu da podnose izveštaje o obavljenim aktivnostima. Đorđević je rekao da je po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, načelnik resora imao ovlašćenje da obrazuje štabove, komisije i radne grupe ali da je situacija u praksi bila drugačija jer je on samo pripremio predlog za formiranje nekog tela a konačnu reč je imao ministar policije.

Budući da je bezbednosna situacija na Kosovu "išla ka daljem usložavanju", ministar policije je, rekao je Đorđević, u junu 1998. godine doneo odluku o formiranju Štaba za suzbijanje terorizma na Kosovu kojim su obuhvaćeni Resori državne i javne bezbednosti. Za rukovodioca Štaba je postavljen policijski general Sreten Lukić. Đorđević tvrdi da je Lukić bio odgovoran direktno ministru policije koji je "Štab vezao za sebe". Takođe je rekao da Štab nije izveštavao RJB o "delatnostima, antiterorističkim aktivnostima na Kosovu i načinu na koji je to rađeno". Optuženi tvrdi da su se njegova ovlašćenja prema Štabu uglavnom svodila na pitanja ličnih prava članova štaba tako da je on, na primer, donosio rešenja o regulisanju prava iz radnog odnosa.

Mada je "u vreme sprovođenja globalnog plana" za obračun sa "teroristima" boravio u Prištini, Đorđević tvrdi da "nije dobijao izveštaje o aktivnostima Štaba za Kosovo i Metohiju, ni 1998. ni 1999. godine". Rekao je, takođe, da je pregled bezbednosno značajnih događaja dobijao putem dnevnih izveštaja koji su sastavljani u Upravi za analitiku Ministarstva unutrašnjih poslova na osnovu informacija iz pojedinih Sekretarijata za unutrašnje poslove.

Iskaz generala Đorđevića biće nastavljen sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 434

MODNI DETALJ: Ko je sve nosio crvene beretke u Doboju
(NE)PRIJATELJSKO UBEĐIVANJE: Jesmo li saveznici ili smo protivnici
NELJUDSKI USLOVI: Da li je Manjača bila logor smrti
POSLE "OLUJE": Poplava štetnih događaja u Krajini