HomeRASPRAVA O ŽALBAMA OSUĐENIH ZA SILOVANJA U FOČI
Obrana Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića - osuđenih za seksualno nasilje nad zatočenim bošnjačkim djevojkama i ženama – nastoji osporiti kako pravne tako i činjenične osnove prvostupanjske presude

Obrana trojice osuđenih za silovanja i seksualna porobljavanje Bošnjakinja u Foči danas je započela usmeno obrazlaganje svojih žalbi na presude kojima su prije deset mjeseci Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač i Zoran Vuković osuđeni na kazne od 28, 20 i 12 godina zatvora.

U prvoj presudi kojom je jedan međunarodni sud silovanje kvalificirao kao zločin protiv čovječnosti i kojom je pravno definiran zločin seksualnog porobljavanja, sudsko vijeće je u februaru 2001. presudilo da su ova trojica bivših pripadnika snaga bosanskih Srba u Foči silovali, seksualno zlostavljali i ponižavali zarobljene djevojke i žene, u sklopu rasprostranjene kampanje progona bošnjačkog stanovništva u području Foče i okolnih sela 1992. i 1993. godine. Većinu svjedoka činile su upravo žrtve silovanja.

Međutim, obrana je uložila žalbe na više aspekata prvostepene presude nastojeći dovesti u pitanje njezine kako pravne, tako i činjenične osnove. U danas započetom, višednevnom, saslušanju pred petoročlanim Žalbenim vijećem Tribunala, advokati obrane su izložili dio od ukupno devet osnova žalbi.

U želji da uvjeri Žalbeno vijeće da "nije bilo plana i provedbe napada na bošnjačko civilno stanovništvo u Foči", advokat Slaviša Prodanović - branitelj Dragoljuba Kunarca - ponovio je teze koje su odbačene u prvostepenom postupku: da su sukob u Foči izazvali Bošnjaci, u želji da od BiH stvore islamsku državu. Potom je Vukovićev advokat Goran Jovanović osporavao zaključak sudskog vijeća da je u Foči izvršen "sistematski i rasprostranjeni" napad na civile - a takvi obuhvatni zločini se kvalificiraju kao zločin protiv čovječnosti. Jovanović tvrdi da su žrtve silovanja bile "vrlo uska grupa" žena, uglavnom iz sela Mješaja i Trošanj, te zaključuje da se stoga ne može govoriti o "planiranom silovanju kao instrumentu rata", kako je događaje u Foči definiralo sudsko vijeće.

Advokati su nadalje kritizirali takozvane "kumulativne osude", odnosno praksu da se za isto djelo optuženi proglase krivima po dvije pravne kvalifikacije - za zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Također je kritizirana opća praksa kažnjavanja na Tribunalu, "čiji Statut ne propisuje koliku kaznu nosi koje kazneno djelo, zbog čega kazna za silovanje može biti teža od kazne za ubojstvo i mučenje u logoru", rekao je advokat Momir Kolesar.

Saslušanje se nastavlja i sutra, kad će tužitelji imati priliku da izlože svoje argumente o pitanjima koja je pokrenula obrana.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 81

SUĐENJE ZA GRANATIRANJE I TERORISANJE SARAJEVA: Počelo suđenje generalu Stanislavu Galiću
MOSTARSKO SUĐENJE: Prazna obećanja Tute Naletilića - "Starog"
SUĐENJE ZA ZLOČINE U FOČI: Rasprava o žalbama trojice osuđenih za silovanja i seksualna porobljavanja
SUĐENJE ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE BOSANSKOG ŠAMCA: "Radne grupe" za pljačku i spaljivanje knjiga u Bosanskom Šamcu i Odžaku
SUĐENJE ZA ZLOČINE U VIŠEGRADU: Da li je Mitar Vasiljević u junu 1992. bio pod uticajem "viših sila"?