HomeŽALBE OPTUŽENIH ZA SILOVANJA U FOČI
Kunarac, Kovač i Vuković se danas osobno obratili Žalbenom vijeću, svaki sa svojom porukom. Obrana tražila oslobađanje od krivnje za silovanja i seksualna porobljavanja, a optužba tražila da se potvrdi prvostupanjska presuda

Trojica optuženih za silovanja u Foči – koji su prvostupanjskom presudom osuđeni na kazne od 12 do 28 godina zatvora - obratili su se sucima na kraju svog žalbenog postupka, svaki sa svojom porukom.

Dragoljub Kunarac, osuđen na 28 godina zatvora zbog svog naređenog položaja u lokalnoj jedinici bosanskih Srba kao i zbog većeg broja silovanja koja su mu stavljena na teret, ponovio je pred Žalbenim vijećem tvrdnje iz svog svjedočenja na suđenju (koje je sudsko vijeće odbacilo) kako je imao samo jedan seksualni odnos s bošnjačkom djevojkom, i to na njezinu inicijativu: "Ja osjećam grižnju savjesti i kajem se zbog toga... Druge svjedokinje koje su ovdje svjedočile protiv mene nisam nikad vidio", tvrdi Kunarac i dodaje da "ne traži milost za ono za što je kriv."

Drugo-optuženi Radomir Kovač, osuđen na 20 godina zatvora zbog silovanja i seksualnog porobljavanja nekoliko djevojaka u njegovom stanu u Foči, primijetio je kako su pravni argumenti koje je slušao tokom rasprave o žalbama previše složeni da bi ih on razumio, ali je shvatio jednu drugu stvar - "da se na suđenju uglavnom vjerovalo svjedocima optužbe, a svjedocima obrane - nije."

Zoran Vuković, osuđen na 12 godina zatvora zbog dva slučaja silovanja, rekao je sucima Žalbenog vijeća da je "nevin osuđen, jer nije taj čovjek o kojem su govorile svjedokinje." "Moja savjest i duša su kristalno čisti", rekao je Vuković.

Ovo neočekivano obraćanje optuženih sucima, uslijedilo je nakon trodnevne razmjene argumenata između obrane - koja se žalila na pravne i činjenične aspekte presude - i optužbe koja se nije žalila na presudu već je samo odgovarala na argumente obrane. Advokati obrane su tražili od Žalbenog vijeća da Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića oslobodi krivnje, dok su tužitelji predlagali da se žalbe obrane odbace u cjelini i da se potvrdi osuđujuća presuda prvostupanjskog vijeća.

Saslušanje žalbi trojice optuženih održano je pred petoročlanim Žalbenim vijećem, kojim je predsjedavao predsjednik Tribunala Claude Jorda/Klod Žorda, deset mjeseci nakon presude sudskog vijeća.

Među ostalim, obrana se protivila zaključku o vjerodostojnosti većine žrtvi silovanja koje su se pojavile kao svjedoci. "Na osnovu općenitih opisa ljudi koje su dale svjedokinje, ne može se bez sumnje utvrditi da su počinitelji silovanja bila trojica optuženih", smatra advokat Goran Jovanović. U očima tužitelja, ali i sudskog vijeća koje je donijelo presudu, svjedokinje su bile uvjerljive ne samo u prepoznavanju optuženih već i opisu događaja: "Njihova svjedočenja se trebaju gledati u cjelovitom kontekstu slučaja kojeg je predstavio tužitelj u kojem jedni dokazi potkrepljuju druge", rekao je predstavnik tužiteljstva.

Sporno pitanje između obrane i optužbe bile su i definicije silovanja i seksualnog porobljavanja. Dok je obrana nastojala suziti tu definiciju kako bi dokazala da djela koja se stavljaju na teret Kunarcu, Kovaču i Vukoviću ne sadrže sve elemente koji u pravnom smislu čine zločin silovanja, tužitelji su ukazivali da je, prema definicijama međunarodnog prava, u Foči nesumnjivo došlo i do silovanja i do seksualnog porobljavanja.

Na kraju, odgovarajući na tvrdnje obrane da su kazne trojici optuženih previsoke u usporedbi s kaznama drugim optuženima na Tribunalu, optužba je ustvrdila da "kazne odražavaju svu težinu počinjenih zločina".

Vjera Bogati


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 81

SUĐENJE ZA GRANATIRANJE I TERORISANJE SARAJEVA: Počelo suđenje generalu Stanislavu Galiću
MOSTARSKO SUĐENJE: Prazna obećanja Tute Naletilića - "Starog"
SUĐENJE ZA ZLOČINE U FOČI: Rasprava o žalbama trojice osuđenih za silovanja i seksualna porobljavanja
SUĐENJE ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE BOSANSKOG ŠAMCA: "Radne grupe" za pljačku i spaljivanje knjiga u Bosanskom Šamcu i Odžaku
SUĐENJE ZA ZLOČINE U VIŠEGRADU: Da li je Mitar Vasiljević u junu 1992. bio pod uticajem "viših sila"?