HomeKUPOVANJE ALIBIJA
Svedočeći po drugi put na poziv veća, Ferid Spahić potvrdio da je odbrana Milana Lukića nudila novac Hamdiji Viliću da pruži lažni alibi optuženom za zločine nad višegradskim Muslimanima

Ferid Spahić, svjedok na suđenju Milanu i Sredoju LukićuFerid Spahić, svjedok na suđenju Milanu i Sredoju Lukiću

Po drugi put na suđenju Milanu i Sredoju Lukiću iskaz je dao Ferid Spahić iz Smrijeća kraj Višegrada. On je preživeo streljanje Bošnjaka izvučenih iz konvoja izbeglica koji je 14. juna 1992. godine napuštao Višegrad. Danas je na poziv Pretresnog veća govorio o poznanstvu sa Hamdijom Vilićem, koji je svedočeći na kraju dokaznog postupka tužilaštva tvrdio da mu je odbrana Milana Lukića ponudila novac za lažno svedočenje.

U kratkom ispitivanju od strane tužioca svedok je rekao da Hamdiju Vilića poznaje iz perioda kada su bili pripadnici iste jedinice Armije BiH. Od rođaka je prošle jeseni čuo da je odbrana Milana Lukića predložila Viliću da u sudnici potvrdi kako je 14. juna 1992. godine, kao pripadnik Armije BiH, držao "u blokadi" kod Kopita u brdima iznad Višegrada jedinicu u kojoj je bio Lukić. Viliću je, po saznanjima Spahića, ponuđen novac za lažno svedočenje. Spahić je potom telefonom upozorio haško tužilaštvo o potencijalnom lažnom svedoku odbrane, a u međuvremenu je saznao da je i Vilić uspostavio kontakt sa optužbom i da je početkom novembra 2008. godine pred Tribunalom dao iskaz o toj ponudi za lažno svedočenje.

Branilac Milana Lukića je ispitujući Spahića pokušavao da ospori kredibilitet Vilića, podsećajući da je bio osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubistva dvojice saboraca nakon što je u kafani aktivirao ručnu bombu. Spahić je potvrdio da je Vilić bio osuđen ali je odbio sve ostale sugestije branioca. Negirao je da se jedinica Armije BiH u kojoj je bio zajedno sa Vilićem borila u neposrednoj blizini Višegrada i istakao je da nikada nisu učestvovali u borbama kod Kopita. Odbrana Milana Lukića inače tvrdi da je optuženi 14. juna 1992. godine, u vreme žive lomače u Pionirskoj ulici, bio "u blokadi" kod mesta Kopito iznad Višegrada.

Preostali deo današnjeg zasedanja bio je zatvoren za javnost, a iskaze su dali svedoci optužbe koji su pobijali neke od dokaza odbrane Milana Lukića. Saslušanje preostalih svedoka tužilaštva i Pretresnog veća biće završeno najkasnije sutra, a završne reči optužbe i odbrane zakazane su za 27. april.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 405

KURSPAHIĆEVA LISTA: Porodični spisak žrtava višegradske žive lomače
TRI (PRED)RATNA DRUGA: Stojić, Mandić i Delimustafić kao primjer suživota
VREME KATARZE: Svedok poziva optuženog da "olakša dušu"