HomeFURUNDŽIJA KAO PINOČE
Odbrana traži diskvalifikaciju sudije Florens Mumba

Mladi čikaški advokat Luka Mišetić ponovo je privukao pažnju pravnih krugova u svetu svojim originalnim interpretacijama međunarodnog humanitarnog prava. Najpre je, prošlog leta, braneći pred haškim Tribunalom Antu Furundžiju, optuženog za saučesništvo u mučenju i pomaganje pri silovanju, tvrdio i dokazivao kako se ne može prihvatiti svedočenje žrtve... s obzirom da je žrtva tom prilikom, tj. dok je mučena i silovana, doživela šok i stres i pretrpale fizičke i psihičke traume, što je čini "nepouzdanim svedokom." A to znači da bi, po Mišetiću, pred Tribunalom mogle da svedoče samo one žrtve silovanja ili drugih zločina... koje su mirno i dostojanstveno, i po mogućnosti veselo, pretrpele sve čemu su bile izložene. Sud je, međutim, zaključio da se žrtvi može verovati, te je Antu Furundžiju osudio na 10 godina zatvora.

Pošto mu nije uspelo da diskvalifikuje svedoka-žrtvu, Mišetić je juče podneo zahtev za diskvalifikaciju sudije Florens (Florence) Mumba, koja je predsedavala Pretresnim većem u slučaju Furundžija. Razlog: sudija Mumba je, tvrdi Mišetić, imala "lični interes" u pravnom slučaju koji je pred njenim Većem razmatran, a bila je i "u vezi sa ličnostima i entitetima" koji su mogli da utiču na njenu nepristrasnost. Mladi čikaški advokat je, naime, "otkrio" da je sudija Mumba svojevremeno sedala u Komisiji UN za status žena, te da je ta Komisija oštro osudila silovanja tokom rata u bivšoj Jugoslaviji i zahtevala da se njihovim počiniocima sudi za ratne zločine. Drugo Mišetićevo "otkriće" jeste da je sudija Mumba - tokom članstva u pomenutoj Komisiji UN - stupala u vezu sa predstavnicama drugih ženskih međunarodnih organizacija, koje su se takođe zalagale da se silovanje definiše kao ratni zločin, te da su neke od tih organizacija pozvane da se - u svojstvu "amicus curiae", tj. prijatelja suda - pismenim podnescima uključe u suđenje Furundžiji. A te "veze" su, tvrdi Mišetić, mogle da utiču na njenu sudijsku nepristrasnost.

Zahtevajući od sudijskog kolegijuma Tribunala da zbog navedenih "ličnih interesa" i "ženskih veza" diskvalifikuje sudiju Mumba, mladi čikaški advokat se pozvao na presedan uspostavljen u "slučaju Pinoče" (Pinochet). Britanski Dom Lordova je, podsetimo, poništio odluku kojom se omogućavalo izručenje bivšeg čileanskog diktatora Španiji, zato što se utvrdilo da je jedan od petorice sudija koji su tu odluku doneli - Lord Hofman (Hoffmann) - imao veze sa organizacijom "Amnesti internešenel", čiji je jasno deklarisani interes da se Pinočeu sudi zbog kršenja ljudskih prava.

U Tribunalu, za sada, nema nikakvih reakcija na zahtev Luke Mišetića, kojim se - pored diskvalifikacije sudije Mumba - traži još i poništavanje presude i novo suđenje Furundžiji. U prvim reakcijama međunarodnih pravnih krugova se ukazuje da bi - ukoliko se prihvate Mišetićevi argumenti - bilo nemoguće naći sudije za budući stalni Međunarodni krivični sud, jer bi se u iz izbora morali isključiti svi svetski pravni eksperti koji su poslednjih godina i decenija doprinosili razvoju međunarodnog humanitarnog prava. Takve opasnosti, međutim, nema, budući da se u Statutu budućeg Međunarodnog suda, usvojenom prošle godine na Rimskoj konferenciji, izričito navodi da će se, pri izboru, imati u vidu potreba za sudijama sa pravnom ekspertizom u specifičnim pitanjima kao što je, pored ostalih, "nasilje protiv žena i dece." Kao što će se, pri izboru tužilaca, tražiti i iskustvo u "specifičnim pitanjima seksualnog nasilja." A to, konačno, ukazuje da su minimalni izgledi da kolegijum sudija haškog Tribunala prihvati Mišetićevu najnoviju originalnu interpretaciju međunarodnog humanitarnog prava.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 1

General Tihomir Blaškić osuđen na 45 godina zatvora
Početak suđenja za logore Omarska i Keraterm