HomeSRBIJA GARANTUJE POVRATAK ADMIRALA JOKIĆA U HAG
U slučaju da sudije odobre privremeno oslobađanje admirala optuženog za zločine u Dubrovniku, vlada Srbije garantuje da će biti ispunjeni svi uslovi Tribunala i da će se optuženi vratiti u Hag na početak suđenja

Miodrag Jokić u sudnici TribunalaMiodrag Jokić u sudnici Tribunala

"Republika Srbija automatski primenjuje Statut tribunala i može da garantuje povratak admirala Miodraga Jokića u Hag, u slučaju da sudsko veće odobri njegovo privremeno puštanje na slobodu" - izjavio je danas u Hagu ministar pravde Republike Srbije, Vladan Batić, na raspravi o zahtevu optuženog admirala da mu se omogući da početak suđenja za opsadu i granatiranje Dubrovnika sačeka na slobodi.

Ministar Batić je došao u Hag da bi pred sudom usmeno potvrdio već izdate pismene garancije vlade Srbije da optuženi admiral - ukoliko bude privremeno oslobođen - neće napuštati teritoriju Srbije, neće predstavljati opasnost po žrtve i svedoke, neće obavljati javne dužnosti, niti u javnosti komentarisati svoj sudski slučaj, kao i da će se odazvati svakom pozivu sudija ili tužilaštva da se vrati u Hag.

Nakon što je Batić priznao da u pitanjima saradnje sa tribunalom "postoje određene političke protivurečnosti" između republičke i savezne vlade, sudije je interesovalo da li federalno pravosuđe, koje nije usvojilo zakon o saradnji sa Tribunalom, može da ometa republičke vlasti u izvršenju obaveza prema Tribunalu, kao što su, recimo, hapšenje i transfer optuženih. Republički ministar je odgovorio da "na teritoriju Srbije, isključivu jurisdikciju ima vlada Republike Srbije", odnosno njena ministarstva unutrašnjih poslova i pravde.

Predstavnici tužilaštva se na današnjoj raspravi nisu protivili privremenom oslobađanju admirala Jokića. Dolazak ministra Batića, kako je istakla je tužilac Suzan/Susan Somers, "pruža neophodne garancije" da će biti ispunjeni svi uslovi koje Tribunal postavlja za privremeno oslobađanje optuženih.

Admiral Jokić, kojem u prilog ide i činjenica da se dobrovoljno predao Tribunalu, danas je sudijama i usmeno potvrdio da će poštovati sve uslove privremenog puštanja na slobodu. Prema rečima njegovog branioca, britanskog advokata Alana Jonesa/Džonsa, optuženi admiral je spreman da haškim istražiteljima da izjavu u kojoj će izneti "svoje viđenje događaje" u Dubrovniku. To bi trebalo da se dogodi u narednih nekoliko sedmica, što znači da će - u slučaju da sudije u međuvremenu odobre njegovo oslobađanje - admiral Jokić napustiti pritvor tek kada obavi razgovor sa istražiteljima. Zaključujući današnju raspravu, kineski sudija Liu Dačun/Daquin je najavio da će odluka biti naknadno saopštena.

Na privremenoj slobodi - do početka suđenja - trenutno se nalazi šest optuženih: Biljana Plavšić, Pavle Strugar, kao i četvorica oficira Armije BiH - Enver Hadžihasanović, Mehmed Alagić, Amir Kubura i Sefer Halilović. Mada su gotovo svi pritvoreni tražili da početak suđenja sačekaju na slobodi, takva su oslobađanja do nedavno bila izuzetak. Tužioci su se, naime, energično suprotstavljali oslobađanjima u vreme kad su optuženi dolazili u pritvor vrlo sporim tempom. U međuvremenu su, međutim, učestale dobrovoljne predaje, a promenile su se i vlasti u zemljama bivše Jugoslavije, čije su jedan od važnih preduslova za privremeno oslobađanje.

Nemački sudija Volfgang Šomburg/Wolfgang Schomburg, koji je u decembru doneo odluku o privremenom oslobađanju bošnjačkih oficira, je tom prilikom najavio je da bi čekanje suđenja na slobodi trebalo da u budućnosti postane pravilo. Da li će se to zaista postati pravilo biće jasnije kada budu donete odluke u slučaju admirala Jokića i hrvatskog generala Rahima Ademija, o čijem će se zahtevu za privremenim oslobađanjem raspravljati u petak 1. februara 2002.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 87

SUĐENJE SLOBODANU MILOŠEVIĆU: Slobodan Milošević pred Žalbenim vijećem Tribunala
SUĐENJE GENERALU GALIĆU: Rekonstrukcija snajperskih napada na sarajevske civile
SUĐENJE ZA GENOCID U BOSANSKOJ KRAJINI: 200.000 zaplenjenih dokumenata o zločinima
TRIBUNAL: Admiral Jokić i general Ademi traže da na slobodi dočekaju početak suđenja