HomeBILJANA PLAVŠIĆ PRIZNAJE KRIVICU I ŽALI ZBOG ŽRTAVA
Bivša predsednica RS se izjasnila da je kriva za progon nesrpskog stanovništva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo će tražiti da se odbace sve ostale tačke optužnice. Sporazum o priznanju krivice ne određuje visinu kazne niti predviđa svedočenje Biljane Plavšić na tekućim suđenjima pred tribunalom. Plavšić poziva ostale lidere da "preispitaju sebe i svoje postupke"

Biljana Plavšić u sudnici TribunalaBiljana Plavšić u sudnici Tribunala

Biljana Plavšić je danas priznala krivicu za progone nesrpskog stanovništva na političkim, rasnim i verskim osnovama i izrazila svoje "potpuno i bezrezervno žaljenje" svim nevinim žrtvama u Bosni i Hercegovini.

Ponovno izjašnjavanje Biljane Plavšić o navodima optužnice održano je putem video-veze između Haškog tribunala i neidentifikovanog mesta na kojem se optužena nalazi na privremenoj slobodi, gde su pored nje bili prisutni i predstavnici tužilaštva i sekretarijata suda. "Izjašnjavam se da sam kriva", rekla je optužena nakon što joj je iz Haga pročitana tačka 3 optužnice. Sudija Ričard Mej/Richard May joj je nakon toga postavio nekoliko pitanja kako bi se veće uverilo da je njeno izjašnjavanje "dobrovoljno, nedvosmisleno i upućeno", odnosno da je optužena svesna posledica takvog izjašnjavanja. Pošto se u to uverilo, veće je za 16. decembar zakazalo raspravu uoči izricanja kazne, na kojoj će strane ukazati na eventualne olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje bi mogle da budu od značaja za presudu.

Prema izjavi Roberta Pavića, vođe branilačkog tima Biljane Plavšić, dogovor o priznanju krivice - koji je optužena postigla sa tužilaštvom - ne uključuje nikakva obećanja u pogledu visine kazne koju će predložiti optužba. U samom sporazumu, koji je nakon rasprave dostavljen novinarima, navodi se da je Biljana Plavšić svesna da joj pretresno veće može izreći i kaznu doživotnog zatvora. U Pavićevoj izjavi se, takođe, precizira da "ne postoji dogovor između gospođe Plavšić i tužilaštva da će ona svedočiti u bilo kom predmetu koji se vodi pred tribunalom".

U zamenu za potvrdno izjašnjavanje o krivici, tužilaštvo se obavezalo da će na raspravi o odmeravanju kazne predložiti da se, bez priziva, odbace sve ostale tačke optužnice kojom se bivša predsednica Republike Srpske tereti za genocid i saučesništvo u genocidu, istrebljenje, ubistva, prinudne deportacije kao i za nečovečna dela protiv nesrpskog stanovništva. Za iste zločine se, istom optužnicom, tereti Momčilo Krajišnik, kojem bi suđenje trebalo da počne u januaru sledeće godine.

U ime Biljane Plavšić, njen drugi branilac Judžin O'Saliven/Eugen O'Sullivan je po završetku rasprave pročitao sudijama sledeću izjavu:

"Prihvatajući odgovornost i izražavajući žaljenje, u potpunosti i bezuslovno, gospođa Plavšić se nada da će pružiti neku utehu nevinim žrtvama - muslimanskim, hrvatskim i srpskim - u ratu u Bosni i Hercegovini. Gospođa Plavšić poziva i druge, posebno lidere, sa bilo koje strane u sukobu, da preispitaju sebe i svoje sopstvene postupke".

"Prihvatanje odgovornosti gospođe Plavšić je pojedinačno i lično. Krivičnu odgovornost snose samo pojedinci, i ona je zasnovana na delima i ponašanjima pojedinaca. Prihvatanje odgovornosti gospođe Plavšić odražava ovo načelo i potvrđuje da odgovornost pojedinca, čak i ako je on ili ona lider, ne može biti pripisana grupi ljudi. Prihvatajući pojedinačnu odgovornost, gospođa Plavšić se nada da će pomoći svom narodu da prevaziđe pogrom koji se dogodio tokom protekle decenije, da se izmiri sa susedima, te da, naposletku, obnovi svoj ugled poštovanog naroda".

U ime tužilaštva, predstavnica za štampu Florans Artman/Florence Hartmann je potez Biljane Plavšić ocenila kao "važan korak u procesu pomirenja" i da je, zbog toga, tužilaštvo "ohrabrivalo i podržavalo" takvu njenu odluku. Ukazujući kako se danas "jedan od glavnih igrača suočio sa istinom", Artman je istakla da je to prvi put da je jedan od vođa "priznao da je nešto loše učinjeno" i ujedno se obratio žrtvama izražavajući žaljenje zbog njihovih stradanja. Tužilaštvo je uvereno, zaključila je Artman, da će "ova hrabra odluka gospođe Plavšić doprineti istini i pomirenju u regionu".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 118

PRIZNANJE I ŽALJENJE: Biljana Plavšić priznala krivicu za progone
SAMIT U SUDNICI: Stjepan Mesić svedočio protiv Slobodana Miloševića
GENOCID U PRIJEDORU: Izostala nagodba optužbe i odbrane doktora Stakića
SVEDOCI ILI ŠPIJUNI: Mogu li se novinari prisiljavati na svedočenje
NOVA OPTUŽNICA ZA SREBRENICU: Postoji li "francuska veza" u srebreničkom genocidu