HomeŠTA ŽALI I ČEGA SE STIDI VOJNI EKSPERT IZ BEOGRADA
General Radovan Radinović, vojni veštak odbrane generala Radislava Krstića, ne spori da su u Srebrenici izvršena masovna pogubljenja, kaže da se to dogodilo na "našu veliku žalost i sramotu", ali ipak ne isključuje mogućnost da je sve to Srbima "namestila" francuska obaveštajna služba!?

Sedmog dana svedočenja pred Haškim tribunalom, vojni veštak iz Beograda general Radovan Radinović se, najpre, u potpunosti složio sa analizom haškog tužilaštva o "lokacijama, dinamici i terminima pogubljenja" koji su jula 1995. izvršena u Srebrenici, da bi na kraju ipak ostavio otvorenom mogućnost da je srebrenički masakr organizovala francuska obaveštajna služba!?

Nakon što mu je tužilac Endrju Kejli/Andrew Caley nabrojao 9 lokacija na kojima je između 13. i 16. jula pogubljeno više hiljada bošnjačkih muškaraca (obala reke Jadar, dolina Cerske, skladište u Kravici, brana Petkovci, vojna ekonomija Branjevo, škola i Dom kulture u selu Pilice, Kozluk), general Radovan Radinović, vojni veštak odbrane generala Radislava Krstića je izjavio da je "detaljno proučio" izveštaj vojno-obaveštajnog analitičara tužilaštva, Ričarda Batlera/Richard Butler, te da je u "potpunosti saglasan" sa njegovim zaključcima o "lokacijama, dinamici i terminima pogubljenja".

General Radinović, naravno, nije saglasan sa glavnim zaključkom vojnog analitičara tužilaštva: da su ta pogubljenja izvršile jedinice Drinskog korpusa VRS pod komandom optuženog generala Radislava Krstića. Tokom unakrsnog ispitivanja, odbijao je sve pokušaje tužioca da ga navede da kaže ko je, po njegovom stručnom mišljenju, odgovoran za te zločine. U Hag je ,kaže, došao da brani jednog oficira VRS, a ne da optužuje druge. Odbijajući da individualizuje krivicu, vojni veštak iz Beograda je u jednom trenutku prihvatio "kolektivnu odgovornost" za zločine u Srebrenici. "Na našu veliku žalost i sramotu, znamo kako su se s njima bavili..." - rekao je general Radinović, nakon što je jedan izveštaj komandanta Zvorničke brigade ocenio kao "poziv pretpostavljenoj komandi da se bavi ratnim zarobljenicima." A "pretpostavljene komande" su, u ovom slučaju, bili Drinski korpus i Glavni štab VRS.

Sa očitom namerom da ga diskredituje kao veštaka, tužilac Kejli je za sam kraj unakrsnog ispitivanja generala Radinovića ostavio paragraf njegovog pisanog izveštaja u kojem se ukazuje na mogućnost da iza srebreničkog masakra stoji - francuska obaveštajna služba. Citirao je, pre sudom, taj deo "ekspertize" vojnog veštaka iz Beograda.

"O masakru muslimanskih civila govorio je Goran Matić, savezni ministar za informisanje SRJ, na konferenciji za štampu na kojoj je domaće i strane novinare obavestio o rezultatima istrage protiv otkrivene i uhapšene grupe 'Pauk'. Ta grupa je bila sastavljena od plaćenika - Hrvata, Slovenaca, Muslimana i Srba. Organizovana, opremljena i trenirana od strane francuske obaveštajne službe za izvršenje masakra nad civilnim muslimanskim stanovništvom, kako bi se taj zločin pripisao srpskoj strani i na osnovu toga srpska vojna i politička strategija proglasila zločinačkom, a Republika Srpska za političko čedo rođeno u planetarnom zločinu".
"Razume se da ni jedan srpski vojni komandant, pa ni general Krstić, nije mogao znati za ovu zločinačku ujdurmu, pa na žalost nije uspeo ni da je spreči".

Pošto je to pročitao, tužilac Kejli je generala Radinovića upitao da li on "stvarno veruje da je francuska obaveštajna služba poslala plaćenike da pobiju na hiljade Muslimana u području Zvornika i Bratunca u julu 1995?" Vojni ekspert iz Beograda je odgovorio kako je on, kao "odgovoran čovek koji se bavio jednom teškom temom... smatrao da nema pravo da ignoriše činjenicu da pred domaćom i svetskom javnošću jedan ovlašćeni ministar jedne države - makar koja bila i makar kakav to bio ministar - iznosi činjenice o učešću jedne grupe ljudi, koja je u tom trenutku bila pod kontrolom jugoslovenskog pravosuđa." Ostao je pri takvom odgovoru i kada ga je tužilac podsetio da je on "ekspert i veštak", što će reči da svoje analize mora da zasniva na ozbiljnim izvorima. Nakon toga se major Kejli, koji je pre dolaska u Hag bio je vojni tužilac u britanskoj armiji, zahvalio generalu Radinoviću i rekao da nema više pitanja za ovog vojnog eksperta. Ostavio je sudijama da sami zaključe kakvu će vrednost dati njegovom veštačenju.

Mirko Klarin


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 36

OBRT U "SLUČAJU TODOROVIĆ": Optuženi se izjasnio krivim
SUĐENJE KORDIĆU I ČERKEZU: Tužitelj traži teške kazne - a odbrana oslobađaju
će presude
SUĐENJE ZA GENOCID U SREBRENICI: Vojni ekspert iz Beograda saglasan za analizom tužitelja o masovnim pogubljenjima u Srebrenici