HomeGENERALI HALILOVIĆ I HADŽIHASANOVIĆ SVEDOČIĆE NA SUĐENJU GENERALU KRSTIĆU
Bivši zapovednici Armije BiH pozvani u Hag da svedoče o "prisustvu i ulozi 28. Divizije uoči, tokom i nakon napada VRS na Srebrenicu u julu 1995."

Generali Sefer Halilović i Enver Hadžihasanović - saopšteno je danas u Tribunalu - pozvani su da se 5. i 6. aprila pojave pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u svojstvu svedoka na procesu generalu Radislavu Krstiću, optuženom za genocid u Srebrenici. Bivši zapovednici Armije BH trebalo je da svedoče u februaru ove godine, ali je nastavak suđenja za Srebrenicu odložen zbog zdravstvenih problema optuženog generala Vojske Republike Srpske.

U nalogu svedocima da se pojave pred Tribunalom detaljno se navodi o čemu će svedočiti generali Halilović i Hadžihasanović. U cilju utvrđivanja istine o zločinima za koje se tereti general Krstić, navodi se u nalogu, od generala-svedoka se traže "informacije o prisustvu i ulozi 28 Divizije Armije BiH neposredno uoči, tokom i nakon napada srpskih snaga na Srebrenicu u julu 1995." Sudije posebno interesuje kakav je bio sastav kolone od nekih petnaestak hiljada muškaraca koja je pokušala da se probije iz obruča, koliko je u njoj bilo vojnika i kako su bili naoružani, kakve je gubitke ta kolona pretrpela u borbama sa srpskim snagama, te kada su civilne i vojne vlasti u Sarajevu i Tuzli saznale za zarobljavanje, pogubljenje i nestanak velikog broja muškaraca koji su pokušavali da se probiju do teritorije pod kontrolom Armije BiH.

Svoje verzije tih događanja su, u dosadašnjem toku suđenja generalu Krstiću, sudijama izložili svedoci obeju strana - optužbe i odbrane. Dok su svedoci optužbe govorili da je kolona najvećim delom bila sastavljena od nenaoružanih civila, svedoci odbrane su tvrdili da se radilo o naoružanim pripadnicima 28 Divizije Armije BH. Prema svedocima optužbe, veliki broj muškaraca iz te kolone se ili dobrovoljno predao ili su bili zarobljeni, a zatim su svi pogubljeni na srebreničkim stratištima poput Kozluka, brane Petkovac, poljoprivrednog dobra Branjevo ili Doma kulture u selu Pilica.

S druge strane, svedoci odbrane - poput vojnog eksperta iz Beograda, generala Radovana Radinovića - su najveći broj srebreničkih žrtava pripisali "žestokim borbama između jedinica Drinskog korpusa VRS i delova 28. Divizije Armije BiH." Iako je priznao da u svojim istraživanjima nije naišao na dokumenta o broju poginulih, general Radinović je pred sudom izjavio da je "intenzitet borbi bio tako velik" da je, po njemu, "realno da se gubici izražavaju pre u hiljadama, nego u stotinama." Po njegovom mišljenju, oni koji su doneli odluku o pokušaju proboja - mada su morali da znaju kakve će biti posledice - "praktično su žrtvovali 28. Diviziju."

Biće zanimljivo čuti kako će, te iste događaje, pred sudom opisati i objasniti generali Halilović i Hadžihasanović, koji su u vreme pada Srebrenice bili na ključnim komandnim pozicijama u Armiji BiH.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 47

OPTUŽNICA ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE BOSANSKOG ŠAMCA: Predaja i prvo pojavljivanje Blagoja Simića pred Tribunalom
UJEDINJENE NACIJE: Generalna skupština izabrala 14 stalnih sudija Tribunala
SUĐENJE ZA FOČU: Šta se u ljeto 1992. događalo u fočanskom KP Domu
REPORTAŽA: Šta je silovanje... po jugoslovenskom zakonu