Home



NOVE KAZNE ZA LOGOR ČELEBIĆI




Žalbeno veće Haškog tribunala potvrdilo oslobađajuću presudu Zejnilu Delaliću i naložilo da se Zdravku Muciću, Hazimu Deliću i Esadu Landži izreknu nove kazne - u svetlu danas saopštene drugostepene presude

Žalbeno veće Haškog tribunala potvrdilo je danas oslobađajuću presudu Zejnilu Delaliću i, istovremeno, naložilo da se trojici osuđenih za zločine nad srpskim zatočenicima logora Ćelebići - Zdravku Muciću, Hazimu Deliću i Esadu Landži – izreknu nove kazne. Nove kazne će - u svetlu današnje presude Žalbenog veća - odmeriti i izreći novo Pretresno veće koje će odrediti predsednik Tribunala.

Razmatrajući žalbe odbrane i optužbe na prvostepenu presudu, Žalbeno veće se danas izjasnilo i o tome kakve bi, po njegovoj oceni, bile "prikladne kazne" za trojicu optuženih. U slučaju Zdravka Mucića, bivšeg zapovednika logora Čelebići, Žalbeno veće je prihvatilo argumentaciju tužilaštva koje je prvostepenu osudu na 7 godina zatvora ocenilo kao "neodgovarajuću", imajući u vidu njegov položaj nadređenog. Ocenjujući da prvostepeno veće nije "dovoljno uvažilo težinu krivičnih dela za koja je Mucić osuđen", Žalbeno veće je novom Pretresnom veću preporučilo da Muciću izrekne težu kaznu, od "oko 10 godina zatvora."

Po oceni Žalbenog veća, Hazimu Deliću i Esadu Landži su u prvom stepenu izrečene "odgovarajuće kazne" za dela za koja su proglašeni krivim: Deliću 20 a Landžu 15 godina zatvora. Uprkos tome, Žalbeno veće je naložilo novo odmeravanje i izricanje kazni, budući da je današnjom presudom praktično prepolovljen broj tačaka za koje su optuženi proglašeni krivim. Naime, u prvostepenoj presudi su ista dela kvalifikovana dvostruko: kao teške povrede Ženevskih konvencija i kršenja zakona ili običaja ratovanja. Odlukom većine (3:2) Žalbeno veće je presudilo da u slučaju Čelebići nisu ispunjeni svi uslovi za takvo, "kumulativno kažnjavanje", te je poništilo sve tačke prvostepene presude u kojima su osuđeni proglašeni krivim za kršenja zakona ili običaja ratovanja. Mada je kazne od 20 godina Deliću i 15 Landži ocenilo kao odgovarajuće, Žalbeno veće je, ipak, ostavilo novom Pretresnom veću da proceni da li će to uzeti u obzir prilikom novog odmeravanja kazne.

Konačno, potvrđujući oslobađajuću presudu Zejnilu Delaliću, bivšem zapovedniku Prve taktičke grupe Amije BiH, Žalbeno veće je zaključilo da se iz dokaza koji su predočeni na suđenju ne može zaključiti da je on bio u nadređenom položaju u odnosu na logor Čelebići i one koji su radili u njemu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL




TV Tribunal 44

SUĐENJE ZA SILOVANJA U FOČI: Prva presuda Haškog tribunala za silovanja i seksualna porobljavanja kao zločin protiv čovečnosti
"SLUČAJ ČELEBIĆI: Žalbeno veće naložilo da se izreknu nove kazne
"SLUČAJ KRNOJELAC: Dramatično svjedočenje bivšeg zatočenika KP Doma u Foči
SUĐENJE ZAZLOČINE U OMARSKOJ: Dokazni postupak odbrane Milojice Kosa
TRIBUNAL: Evropska unija podržava Haški tribunal u nastojanju da osigura saradnju svih država bivše Jugoslavije