HomeČEMU PODSJEĆANJE NA ŽENEVSKE KONVENCIJE?
Pažnju sudija koje vode predmet protiv bivšeg komandanta Generalštaba Armije BiH privukao snimak u kojem general Delić krajem septembra 1995. godine podsjeća da cijevi Armije BiH “trebaju biti uperene prema neprijateljskim vojnicima a ne prema nedužnom narodu”. Sudije je, naime, zanimalo zašto je Delić - nakon operacije na području Ozrena - smatrao potrebnim podsjećati vojnike na Ženevske konvencije

Ismet Dedović, svjedok odbrane Rasima DelićaIsmet Dedović, svjedok odbrane Rasima Delića

Ismet Dedović, bivši tjelohranitelj i pratilac generala Rasima Delića je u nastavku iskaza osporavao bilo kakvu povezanost nekadašnjeg komandanta Generalštaba Armije BiH sa operacijom “Farz” na vozućko-ozrenskom ratištu u septembru 1995. godine. Tokom te operacije pripadnici odreda El Mudžahid iz sastava Trećeg korpusa Armije BiH su, po tvrdnjama tužioca, počinili zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima za koje se general Delić tereti po načelu komandne odgovornosti.

Odbrana je uz pomoć ovog svjedoka nastojala osporiti navode iz dnevnika dežurnog operativnog oficira Armije BiH od 14. septembra 1995. godine prema kojima je general Delić oko 19 sati uvečer telefonom tražio informaciju o stanju na ratištu. Svjedok tvrdi da Delić nije mogao telefonirati u to vrijeme pošto je u Kuala Lumpuru, gdje je boravio u zvaničnoj posjeti, tada bilo oko dva sata iza ponoći kada je, kako tvrdi, general spavao.

General Delić je, tvrdi Dedović, krajem septembra 1995. godine posjetio jedan dio šireg Vozućkog ratišta ali se radilo o posjeti jedinicama iz sastava Drugog korpusa Armije BiH u rejonu Petrovog sela, prilično udaljenom od zone u kojoj su tokom operacije “Farz” vođene borbe i počinjeni zločini za koje se tereti Delić.

Pažnju sudija privukao je snimak kojim je potom prikazala odbrana u nastojanju da potkrijepiti navode svjedoka. Radi se o snimku Delićevog obraćanja pripadnicima novoformirane jedinice Drugog korpusa u kojem tadašnji komandant Generalštaba napominje da se Armija BiH “bori na civilizovan način” te da “njeni ciljevi trebaju biti upereni prema neprijateljskim vojnicima a ne prema nedužnom narodu”.

Predsjedavajućeg sudiju Molota je zanimalo zašto bi general Delić podsjećao vojnike na odredbe Ženevskih konvencija nakon upravo provedene operacije ako za tim nije bilo neke naročite potrebe. Svjedok je odgovorio da je general Delić to isticao u svakom obraćanju podređenim jedinicama.

Tužilac je u unakrsnom ispitivanju svjedoku pokazao bilten 35. divizije Trećeg korpusa u kojem se najavljuju posjete tadašnjeg predsjednika Alije Izetbegovića i “komandanta slavne armije” Vozući u septembru 1995. godine. Svjedok je primijetio da se u radi o pretpostavci da će doći do posjeta i naveo da Delić u takvu posjetu nikada nije otišao, a da o Izetbegovićevom odlasku u to područje ne zna ništa.

Na pitanje tužioca Derila Mandisa/Daryl Mundis da li je ikada vidio generala Delića u društvu sa stranim ratnicima afro-azijskog porijekla svjedok je dogovorio odrečno.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 360

POSLE "OLUJE": Vatra, dim i bezakonje u kninskoj krajini
GENERAL POSLE BITKE: Dvosmisleno pozivanje na Ženevske konvencije
PROCESNA (NE)SPOSOBNOST: Noćne more Jovice Stanišića
ANEGDOTA: Šešelj traži "slobodan prolaz" za Radovana Karadžića