HomeJEDNAČINA SA MNOGO NEPOZNATIH
Svedočeći u odbranu policijskog generala Sretena Lukića, bivši policajac iz Srbice tvrdio da je krajem marta 1999. godine učestvovao u antiterorističkoj akciji na toj opštini, ali ne zna sa kojom četom PJP, niti ko je tom jedinicom komandovao, a broj albanskih izbeglica koje je tom prilikom video je, po njegovom iskazu, između 100 i 5.000

Slađan Pantić, svjedok odbrane Sretena LukićaSlađan Pantić, svjedok odbrane Sretena Lukića

Po optužnici kojom se šestorica bivših srpskih zvaničnika terete za zločine na Kosovu, policija i vojska su 28. marta 1999. godine iz više sela na području opštine Srbica proterale oko 4.500 albanskih civila. Svedočeći u odbranu policijskog generala Sretena Lukića, bivši policajac iz Srbice Slađan Pantić kaže da je krajem marta učestvovao u "antiterorističkim operacijama" u tom delu Kosova i to kao vodič jednoj četi Posebnih jedinica policije (PJP) iz Beograda.

Svedok je negirao da je ta četa imala bilo kakav kontakt sa civilima, ali je priznao da je 27. marta popodne u okolini sela Voćnjak video grupu izbeglica kako se kreće ka jugu Kosova. Pošto u glavnom ispitivanju nije rekao koliko je ljudi bilo u toj izbegličkoj koloni, na tom pitanju je insistirao tužilac, nakon čega je Pantić izneo različite brojke. Prvo je rekao da je tu moglo biti između sto i hiljadu ljudi, pa je onda priznao da je moguće da se radilo o dve do tri, pa čak i celih pet hiljada.

Osim što nije umeo da proceni broj izbeglica, Pantić tvrdi da nema predstavu u okviru kojeg odreda PJP se borila četa kojoj je pomagao u pomenutoj akciji, niti ko je tom jedinicom komandovao. Takođe ne zna ni da li su u antiterorističkoj akciji osim ove policijske čete iz Beograda učestvovale i druge jedinice MUP i VJ.

U nastavku današnjeg zasedanja, u Lukićevu odbranu je svedočio bivši načelnik policijskog odeljenja u Glogovcu Petar Damjanac. On je uglavnom govorio o brojnim napadima OVK na policiju, ali i albanske i srpske civile tokom 1998. i 1999. godine. Tužilac do sada nije osporavao da je takvih napada bilo.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 356

"VEĆI MUSLIMANI": Civilne i vjerske vlasti naklonjene mudžahedinima
DOVOLJNO DOKAZA: "Srebreničkoj sedmorki" ostaju sve tačke optužnice
ŠEŠELJEVA STRATEGIJA: Optužbe su najbolja odbrana
POGREŠNA ANALOGIJA: Martiću ipak nije suđeno za paljevinu Rajhstaga
POJAČANJE: Nove sudije za nova suđenja