HomeMARTIĆ SE POREDI SA DIMITROVIM
Milan Martić, koji je prvostepenom presudom osuđen na 35 godina zatvora za zločine u Hrvatskoj i zapadnoj BiH, je postupak koji se protiv njega vodi uporedio sa suđenjem Dimitrovu za paljenje Rajhstaga. Žalbena rasprava prije ljetne pauze u radu Tribunala

Milan Martić u sudnici TribunalaMilan Martić u sudnici Tribunala

Milan Martić, bivši predsjednik bivše Republike Srpska Krajina, smatra da je postupak koji se vodi protiv njega "čista inkvizicija" a izrečena presuda - "osuda obespravljenog srpskog naroda Krajine". Prvostepenom presudom Martić je, podsjetimo, osuđen na 35 godina zatvora za zločine u Hrvatskoj i zapadnoj Bosni i Hercegovini.

Obraćajući se predžalbenom sudiji Volfgangu Šomburgu/Wolfgang Schomburg, bivši predsjednik Srpske Krajine je postupak koji se protiv njega vodi uporedio sa suđenjem Georgiju Dimitrovu za paljenje Rajhstaga/Reichstag 1933. godine za koje su, zapravo, bili odgovorni nacisti. Paljenje zgrade državnog parlamenta nacisti su iskoristili za preuzimanje vlasti, a za požar su optužili komuniste među kojima je bio i Bugarin Dimitrov.

Konstatujući da su Martićeve primjedbe takve prirode da, u suštini, i ne zahtijevaju odgovor predsjedavajući sudija je, ipak, pojasnio da se u Tribunalu ne vode postupci protiv država i naroda već protiv pojedinaca, te da se nadležnost suda u ovom slučjau ograničava na utvrđivanje Martićeve odgovornosti za zločine koji se navode u optužnici.

Martić je prvostepenom presudom proglašen krivim po 16 tačaka optužnice koja ga tereti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem stvaranja ujedinjene srpske države koja bi obuhvatala dijelove teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osuđen je, također, i za granatiranje Zagreba u maju 1995. godine.

Odbrana se žalila na presudu i traži da se Martić oslobodi po svim tačkama optužnice ili, ako se proglasi krivim, da mu se kazna "značajno ublaži". Žalbu je, također, uložila i optužba koja traži oštriju kaznu. Naredna konferencija o stanju u žalbenom postupku zakazana je za 27. juni ove godine, a sudija Šomburg je nagovjestio mogućnost da se žalbena rasprava održi prije ljetne pauze u radu Tribunala, koja počinje krajem jula.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 356

"VEĆI MUSLIMANI": Civilne i vjerske vlasti naklonjene mudžahedinima
DOVOLJNO DOKAZA: "Srebreničkoj sedmorki" ostaju sve tačke optužnice
ŠEŠELJEVA STRATEGIJA: Optužbe su najbolja odbrana
POGREŠNA ANALOGIJA: Martiću ipak nije suđeno za paljevinu Rajhstaga
POJAČANJE: Nove sudije za nova suđenja