HomeBOŽANSTVENA KOMEDIJA MILANA MARTIĆA
Na žalbenoj raspravi, tužilaštvo zatražilo od veća da Milana Martića proglasi krivim za ubistva, ranjavanja i zatočavanja pripadnika hrvatske vojske i policije koji su se u vreme zločina nalazili “van stroja”. Martić uporedio rad Pretresnog veća sa stihom iz “Božanstvene komedije” italijanskog pesnika Dantea Aligijerija

Milan Martić u sudnici TribunalaMilan Martić u sudnici Tribunala

U usmenom obrazloženju svoje žalbe na presudu Milanu Martiću, tužilaštvo je danas od Žalbenog veća tražilo da “primeni ispravan pravni standard” i bivšeg predsednika bivše Republike Srpska Krajina proglasi krivim za ubistva i zatočavanja dvadesetak pripadnika hrvatske vojske i policije koji su se u trenutku zločina nalazili “van stroja”. Prvostepenom presudom Martić je oslobođen optužbi za te zločine.

Po argumentima tužilaštva, “ako su zločini počinjeni u okviru sistematskog i rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo, pojedinačne žrtve ne moraju da budu civili”. Tužilaštvo ukazuje da su “vojnici van stroja zasebna kategorija međunarodnog humanitarnog prava” ali da se i oni mogu smatrati civilima i “moraju biti uključeni u grupu žrtava zločina protiv čovečnosti”.

Ovaj zahtev odnosi se na žrtve napada na Škabrnju, 18. novembra 1991. godine - osobe koje su izvedene iz domova i ubijene iz neposredne blizine kao i na pritvorenike u kasarni JNA, Staroj bolnici i stanici Javne bezbednosti u Titovoj Korenici.

Tužilaštvo traži od Žalbenog veća da “razmotri uvećanu grupu žrtava različitih zločina i proceni da li kazna od 35 godina zatvora, koja je Martiću izrečena u junu 2007. godine, “odražava odgovornost u odnosu na potpuni obim zločina protiv čovečnosti za koje je osuđen”.

U odgovoru na argumente tužilaštva, odbrana je ukazala da je “van sumnje da su pripadnici oružanih snaga van stroja zaštićena lica”. Oni, međutim, smatra odbrana, “nisu civili i ne mogu da budu, ni u kom slučaju, žrtve zločina protiv čovečnosti”.

Na kraju Žalbene rasprave, priliku da se obrati sudijama dobio je i Milan Martić koji je optužio prvostepeno veće da mu je “od starta sudilo tendenciozno i sa predrasudama”. Te predrasude su, rekao je Martić, “bazirane na stereotipu zapadnih medija i njihovih vlada o Srbima kao lošim momcima". Pretresno veće je, rekao je Martić, radilo po uputstvu italijanskog pesnika Dantea Aligijerija koji je u “Božanstvenoj komediji” zapisao: “Ostavite svaku nadu, vi koji ulazite”. “Imao sam inkviziciju a ne pravedan sud”, zaključio je Martić.

Predsedavajući sudija Fausto Pokar je po isteku deset minuta, koliko je optuženom odobreno za izjavu, prekinuo Martića uz primedbu da “zloupotrebljava sudsko vreme”. Martić je, međutim, nastavio i govorio još pet minuta, da bi se na kraju požalio da mu je "oduzeto pet minuta" koliko mu je trebalo da završi izjavu.

Presuda Žalbenog veća biće doneta naknadno.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 370

"JA SAM STOJAN": Župljanin otkrio sopstveni identitet
DOBAR, POŠTEN, LOŠ: Izetbegović u očima bosanskih Hrvata
ŠEŠELJEVCI ILI ČETNICI: Ko je ubijao u Domu kulture
KRAJINA BEZ SRBA: Planirani cilj ili priželjkivana posledica "Oluje"
ŽALBENA RASPRAVA: Božanstvena komedija Milana Martića