Home"PARADNI" NAČELNIK ŠTABA
Odbrana Ljubeta Boškoskog tvrdi da je Gzim Ostreni postavljen za načelnika štaba Oslobodilačke nacionalne Armije samo da bi joj dao “vojni legitimitet”. Ostreni u toj "krimnalnoj" organizaciji, prema odbrani, nije imao “ni moći, ni uticaja, ni ovlašćenja”

Gëzim Ostreni, svjedok na suđenju Ljubeta Boškoskog i Johana TarčulovskogGëzim Ostreni, svjedok na suđenju Ljubeta Boškoskog i Johana Tarčulovskog

Branilac Ljubeta Boškoskog tvrdi da Gzim Ostreni/Gezim, bivši načelnik štaba Oslobodilačke nacionalne armije (ONA) makedonskih Albanaca nije imao nikakvih ovlašćenja u toj organizaciji. Njegova uloga je, tvrdi branilac, bila da "obezbedi vojni legitimitet jednog kriminalnoj grupi” koja je preduzimala "terorističke" napade u Makedoniji..

Ostreni je postavljen za načelnika štaba ONA u martu 2001. godine. U glavnom ispitivanju na suđenju Boškoskom i Johanu Tarčulovskom, general Osterni je rekao da je bio zadužen za formulisanje Pravila službe te organizacije kao i za formiranje Glavnog štaba i podređenih jedinica koje će “organizovano i disciplinovano sprovoditi dobijene zadatke”. Tvrdi da je ONA poštovala zakone i običaje ratovanja i sankcionisala ponašanja suprotna pravilima međunarodnog prava.

Advokat Metro/Mettraux koji zastupa optuženog Boškoskog, međutim, smatra da je ONA bila “teroristička organizacija” čiji su se pripadnici na čelu sa političkim vođom Ali Ahmetijem, služili ubistvima, otmicama i etničkim čišćenjem za postizanje svojih ciljeva”.

Da bi potvrdio svoje navode, branilac je Ostreniju predočio niz dokumenata koji su, po njemu, dokaz o zločinima ONA u okolini Tetova, Aračinova i Breznog na severu Makedonije. U dokumentima se navodi da su pripadnici ONA “nelegalno zatvarali svoje sunarodnike i terali ih da kopaju rovove”, vršili pritisak za iseljavanje stanovništva, ograničavali kretanje, seksualno zlostavljali civile i koristili religijske objekte za napade na makedonske snage bezbednosti. Po braniocu, ONA je koristila pretnje i nasilje prema Albancima koji su odbijali da učestvuju u borbama na strani te organizacije.

Ostreni je odgovorio da, iznošenjem takvih uvreda, branilac “blati ONA i njene članove”. Navedene zločine nije ni potvrdio ni negirao jer, kako kaže, “o tome nije bio obaveštan”. Rekao je, međutim, da “ako su se ti zločini zaista dogodili, počinioci su morali da budu kažnjeni”.

Budući da svedok, kao general, nije bio obavešten o navedenim zločinima, branilac je zaključio da “nije imao nikakvog uticaja” u organizaciji u kojoj je bio na položaju načelnika Glavnog štaba. Ostreni se nije saglasio sa zaključkom odbrane.

Unakrsno ispitivanje Gzima Ostrenija biće nastavljeno u ponedeljak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 343

DOKAZI SA INTERNETA: Kako se general Delić oprostio od mudžahedina
SREBRENICA 1995.: Šta bi general Smit uradio da je bio u "Mladićevoj koži"
HVO KAO JNA: Savršena doktrina - loša primjena
NEVOLJNI SVJEDOCI: Kratak put od hapšenja i pritvora - do svjedočenja