HomeSUSRET RATNIH KOMANDANATA U SUDNICI TRIBUNALA
Ratni komandant I korpusa Armije BiH Vahid Karavelić svedoči na suđenju bivšem komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS, optuženom za granatiranje Sarajeva i snajpersku kampanju protiv civila od avgusta 1994. go kraja rata u BiH

Vahid Karavelić, svjedok na suđenju Dragomiru MiloševićuVahid Karavelić, svjedok na suđenju Dragomiru Miloševiću

Generali Dragomir Milošević i Vahid Karavelić, koji su tokom opsade Sarajeva mogli da se gledaju samo preko nišanskih sprava, sreli su se danas u sudnici Haškog tribunala. Na suđenju generalu Miloševiću, bivšem komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS, optužba je za svedoka izvela generala Karavelića, ratnog komandanta I korpusa Armije BiH, angažovanog na sarajevskom ratištu.

Pošto su u dokaze uvedene izjave koje je general Karavelić dao istražiteljima tužilaštva, kao i transkripti njegovih prethodnih svedočenja na suđenjima Stanislavu Galiću u Enveru Hadžihasanoviću, tužiteljica Karolin Edžerton/Carolyn Edgerton je od svedoka tražila da na ratnim kartama sukobljenih strana obeleži linije fronta, kao i snajperske položaje i artiljerijske pozicije Sarajevsko-romanijskog korpusa (SRK).

Karavelić je naveo glavne snajperske položaje SRK na Debelom Brdu, Špicastoj stijeni, u četiri nebodera na Grbavici te na još nekim lokacijama sa kojih su, tokom čitavog rata, ubijani, ranjavani i terorisani sarajevski civili. Rekao je da su na te položaje često dovođene "specijalne jedinice sa strane, koje su bile dobro naoružane, opremljene i obučene." Iako nisu bile u njegovom stalnom sastavu te jedinice su, nakon dolaska na sarajevsko ratište, po generalu Karaveliću "morale da budu u komandnom lancu Sarajevsko-romanijskog korpusa."

Svedok je zatim, na topografskoj karti na kojoj je prikazan plan dejstva artiljerije SRK, označio četiri glavne artiljerijske pozicije oko Sarajeva: Hreša i Borije na istoku, Blagovac na severu, Paljevo na zapadu i Toplik na jugu.

Na karti dejstava Sarajevsko-romanijskog korpusa za operaciju "Lukavica 95", koju je odobrio komandant Glavnog štaba Ratko Mladić a potpisao optuženi Milošević, tužiteljica je posebno ukazala na legendu u kojoj se prikazuje odnos snaga SRK i I korpusa Armije BiH u ljudstvu, naoružanju i municiji. U tački 10 se navodi da SRK raspolaže sa dva lansera za (modifikovane) avio-bombe, a da neprijateljska strana, odnosno I korpus Armije BiH, nema ni jedan lanser za avio-bombe. Karavelić je odao priznanje ratnim planerima druge strane: "Imali su ispravnu procenu da nemamo lansere za avionske bombe."

Mada je, na početku unakrsnog ispitivanja, najavio da će se "strogo držati" perioda na koji se odnosi optužnica protiv generala Miloševića – od avgusta 1994. do novembra 1995. godine – branilac Tapušković je počeo od Karavelićeve službe u JNA 1991. godine i napada slovenačke Teritorijalne odbrane, kao i od svedokovog pristupanja Patriotskoj ligi početkom 1992. godine.

Unakrsno ispitivanje Vahida Karavelića biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 315

SARAJEVSKA KONZERVA: Haški susret generala zaraćenih strana
UHODANA PRAKSA: Kako su kopane masovne grobnice u Srebrenici
NA MJESTU ZLOČINA: Kanadska istraga o masakru u Stupnom Dolu
NEZGODNO SUSJEDSTVO: Upoznavanje sa "komšijom" Haradinajem
ŽALBA VISOKOG RIZIKA: Kako odbraniti Krajišnika uprkos njemu samom