HomeKAD ONAJ KO PRENOSI INFORMACIJE NIJE KURIR
Borci koji su prenosili informacije među naoružanim grupama ne mogu se zvati kuririma, smatra zaštićeni svedok odbrane Nasera Orića, potkrepljujući tako tezu branilaca da u Podrinju nije postojala organizovana vojna struktura muslimanskih snaga.

Tužilaštvo na suđenju Naseru OrićuTužilaštvo na suđenju Naseru Oriću

"Da li su među muslimanskim borcima na području Srebrenice tokom 1992. godine vesti prenosili kuriri ili obični borci?" Ovo naizgled beznačajno pitanje su zaštićenom svedoku D-005 postavile obe strane, nastojeći da od njega izvuku odgovor koji bi išao u prilog njihovim tezama.

Naime, postojanje kurira ukazivalo bi i na postojanje vojne strukture i razrađenog sistema komunikacije među muslimanskim naoružanim grupama, kao i na mogućnost upravljanja iz jednog centra. Tužilaštvo to pokušava da dokaže - a odbrana da pobije - od samog početka suđenja Naseru Oriću.

Odgovarajući na pitanja tužiteljice, svedok D-005 je tvrdio da su na području Konjević Polja gde se borila grupa kojoj je on pripadao, informacije među muslimanskim snagama bile prenošene stihijski, uglavnom u kriznim situacijama tokom napada srpskih snaga. On je tvrdio da se borci koji su povlačeni sa prvih borbenih linija i odlazili da od drugih grupa traže pomoć – nisu mogli smatrati kuririma. "Dakle, postoji razlika između ljudi koji idu po pomoć i onih koji kao kuriri prenose informacije", upitala je tužiteljica Patriša Selers/Patricia Sellers, na šta je zaštićeni svedok odbrane potvrdno odgovorio.

Potvrđujući tezu odbrane o beznačajnoj ulozi optuženog u bratunačko-srebreničkoj regiji, svedok je tvrdio da je za Nasera Orića prvi put čuo tek 1994., iako je godinu dana pre toga došao u Srebrenicu. Rekao je i da, osim za nekoliko muslimanskih naoružanih grupa u području Konjević Polja, za druge nije znao sve do kraja rata u BiH.

Svedočenje zaštićenog svedoka D-005 je danas okončano, a odbrana je do kraja sednice uspela tek da predstavi Mirsada Mustafića, člana TO Srebrenica sa sedištem u Tuzli, koji će sutra odgovarati na pitanja odbrane i tužilaštva.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 258

IZVAN RAZUMNE SUMNJE: "Velika verovatnoća" nije dovoljna za osudu
"ZAJEDNIČKI PODUHVAT": Optuženi i tužilac protiv razdvajanja postupka
ZAKONI FIZIKE: Da li je major u isto vreme bio na dva mesta
PREDSTAVLJANJE: Sudija Fausto Pokar - novi predsednik Tribunala
IDFA 2005: SENSE na festivalu u Amsterdamu