HomeHARADINAJ OSTAJE "NA LEDU" DO 6. DECEMBRA
Pošto se Žalbeno veće još nije izjasnilo o žalbi tužilaštva na odluku da se Ramušu Haradinaju dozvoli ograničeni politički angažman, Pretresno veće je danas produžilo do 6. decembra rok na koji je privremeno obustavilo izvršenje sopstvene odluke.

Ramush Haradinaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj u sudnici Tribunala

Izvršenje odluke Pretresnog veća kojom se optuženom Ramušu/Ramushu Haradinaju odobrava ograničeno angažovanje u političkom životu Kosova obustavljeno je do 6. decembra ove godine ili "do datuma u kojem Žalbeno veće donese svoju odluku, ukoliko se to dogodi ranije."

Ovo je treći put da Pretresno veće II koje vodi slučaj bivšeg zapovednika OVK i premijera Kosova Ramuša Haradinaja produžava rok na koji obustavlja izvršenje sopstvene odluke od 12. oktobra ove godine da optuženom dozvoli ograničeni politički angažman pod kotrolom UNMIK-a. Prvi put odluka je stavljena "na led" već 14. oktobra, čim je "skandalizovano" tužilaštvo najavilo svoju žalbu. Nakon toga, Pretresno veće je 31. oktobra produžilo taj rok do 21. novembra, procenjujući da će se Žalbeno veće do tada izjasniti o žalbi tužilaštva. Kako je taj rok danas istekao a Žalbeno veće se još nije izjasnilo o žalbi, Pretresno veće je odlučilo da se obustava izvršenja produži za još dve sedmice, do 6. decembra 2005. godine. Ramuš Haradinaj će, do tada, morati da se uzdrži od uključivanja u politički život Kosova.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 257

POVRATAK U BUDUĆNOST: Jedna, dve ili nijedna presuda za Miloševića
RS BRANI ORIĆA: Šta su svedoci optužbe radili u Srebrenici?
VUKOVARSKE PRIČE: Nepoznati poznanik oficira-novinara
ZATVORENI ILI ZAŠTIĆENI: "Dobrovoljni zatočenici" iz Hadžića