HomeLAHI BRAHIMAJ OSTAJE U PRITVORU
Zaključujući da optuženi nije pružio uverljive dokaze da će se vratiti u Hag na suđenje i da u "nestabilnoj situaciji" na Kosovu neće predstavljati opasnost po svedoke i žrtve, Pretresno veće je odbacilo njegov zahtev da početak suđenje čeka na slobodi

Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaLahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Pretresno veće odbilo je zahtev optuženog Lahi Brahimaja da bude privremeno oslobođen do početka suđenja. Zajedno sa još dvojicom bivših pripadnika OVK, Ramušom/Ramushom Haradinajem i Idrizom Balajem, Brahimaj je optužen za zločine nad srpskim i albanskim civilima, počinjene 1998. u području Peći, Dečana i Đakovice, na Kosovu.

Brahimaj je tražio da bude privremeno oslobođen pod istim uslovima kao i njegov blizak rođak Haradinaj i ponudio je UNMIK-ove i lične garancije da će se vratiti u Hag na suđenje i da neće predstavljati opasnost po žrtve i svedoke. Tužilaštvo se tome suprotstavilo, ukazujući da situacija za svedoke na Kosovu ostaje "krajnje opasna" i navodeći tvrdnje dvojice potencijalnih svedoka da su im upućivane pretnje u ime Brahimaja.

Mada smatra da "uopštena bojazan od zastrašivanja, ugrožavanja ili pritisaka na svedoke" ne može po sebi predstavljati osnov za odbijanje zahteva za privremeno oslobađanje, veće je zaključilo da u "nestabilnoj situaciji" na Kosovu postoje uslovi da se takve stvari zaista dogode. U takvoj situaciji, po mišljenju veća, ne mogu se u potpunosti zanemariti ni tužiočeve, istina još ne dokazane, tvrdnje o pokušaju zastrašivanja dvojice potencijalnih svedoka.

Zaključujući da Brahimaj nije pružio uverljive dokaze da će se, ukoliko bude privremeno oslobođen, vratiti u Hag na suđenje i da tokom boravka na Kosovu neće predstavljati opasnost po svedoke i žrtve, veće je odbacilo njegov zahtev.

Lahi Brahimaj je prema optužnici bio zamenik komandanta Operativnog štaba zone Dukađin/Dukagjin i zapovedao je logorom OVK u Jablanici, gde je – kako se navodi - “naređivao, nadzirao i učestvovao u prebijanjima, mučenjima i ubijanjima zatočenih osoba.” U optužnici se, takođe, tvrdi da je Brahimaj lično oteo jednu osobu, koju je najpre odveo u logor Jablanica a zatim na mesto “potencijalnog pogubljenja.”


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 255

GENERAL PROTIV GENERALA: Dve verzije jednog sastanka kod predsednika
"ŠESTORKA" IZ HERCEG-BOSNE: Da li se Tuđmanu sudi u odsustvu?
VUKOVARSKA TROJKA: Pogled na bolnicu sa srpske strane Dunava
ODVOJENO ILI ZAJEDNO: Jedno ili četiri suđenja za zločine u Srebrenici
PRITVORENIK I ZATVORENICA: Da li će Krajišnik tužiti Plavšićevu ili će je zvati da ga brani