HomeTUŽILAŠTVO ODUSTALO OD ŽALBE NA PRIVREMENO OSLOBOĐENJE HARADINAJA
Nema prepreka da Haradinaj napusti Pritvorsku jedinicu čim se obave potrebne formalnosti sa holandskim vlastima koje treba da obezbede transfer optuženog do amsterdamskog aerodroma, gde će ga prihvatiti predstavnici UNMIK-a koji će se o njemu starati dok je na privremenoj slobodi.

Ramush Haradinaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj u sudnici Tribunala

Protiveći se zahtevu Ramuša/Ramusha Haradinaja da početak suđenja čeka na slobodi, tužilaštvo je u prošlomesečnom podnesku tražilo da se – ukoliko Pretresno veće odluči da se optuženi privremeno oslobodi - izvršenje te odluke obustavi dok optužba ne razmotri da li će podnositi žalbu.

Veće je juče donelo odluku o privremenom oslobađanju Haradinaja i obustavilo njeno izvršenje na 24 sata, koliko je ostavljeno tužilaštvu da se izjasni da li će ulagati žalbu.

Pošto je razmotrilo jučerašnju odluku Pretresnog veća, tužilaštvo je odlučilo da neće ulagati žalbu. A to znači da nema prepreka da Haradinaj napusti Pritvorsku jedinicu čim se obave potrebne formalnosti sa holandskim vlastima koje treba da obezbede transfer optuženog do amsterdamskog aerodroma, gde će ga prihvatiti predstavnici UNMIK-a koji će se o njemu starati dok je na privremenoj slobodi.

Kada se vrati na Kosovo, kretanje Haradinaja će prema odluci veća biti ograničeno na Prištinu i Glođane, moraće jednom nedeljno da se javlja u policijsku stanicu koju odredi UNMIK i neće smeti da obavlja nikakvu funkciju na bilo kom nivou vlasti, niti da sa medijima ili bilo kim drugim – izuzev branilaca – razgovara o predmetu pred Tribunalom.

Donedavni premijer kosovske vlade i bivši zapovednik OVK je zajedno sa dvojicom podređenih, Idrizom Balajom i Lahi Brahimajom, optužen za progone, zatočavanja i ubistva srpskih i albanskih civila 1998. godine na Kosovu.

Mada se optužba založila za ubrzanje priprema za suđenje, Haradinajev britanski branilac je najavio da odbrana neće biti spremna za početak suđenja do 2007. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 238

NEMA LEŠA - NEMA ZLOČINA: Maštovito čitanje generala Stevanovića
"HUMANO PRESELJENJE": Ovlašćenja za pljačku i etničko čišćenje
PLJAČKA NIJE DOKAZANA: Naser Orić olakšan za dve tačke optužnice
ALIBI I SLABO SRCE: Šta boli Haradina Balu
NI BEOGRAD, NI ZAGREB: "Vukovarska trojka" ostaje u Hagu
SENSE PRIKAZUJE: Novi filmovi o Karadžiću i Mladiću