HomeLIMAJEVO “POMERANJE KALENDARA”
U nastojanju da izađe iz vremenskog okvira optužnice Fatmir Limaj – po oceni tužioca – u unakrsnom ispitivanju nastoji da “pomeri kalendar” i da ono što se dogodilo u proleće pomeri na leto, a da događaje iz leta potisne do jeseni

Fatmir Limaj svjedoči na svom suđenjuFatmir Limaj svjedoči na svom suđenju

Svedok Fatmir Limaj, prvooptuženi na procesu trojici bivših pripadnika OVK optuženih za zločine u logoru Lapušnik, je drugog dana unakrsnog ispitivanja nekoliko puta zamerio tužiocu da namerno iskrivljuje i pogrešno tumači neke njegove javne izjave nakon rata na Kosovu.

Na primer, kada je za grupu koja je u martu 1998. iz Švajcarske preko Albanije došla na Kosovo – a u kojoj su pored ostalih bili on i Hašim Tači/Hashim Thaci – u jednom televizijskom intervjuu rekao da je “bila pravo rukovodstvo OVK od početka”, on nije – kako tvrdi tužilac – ubrojao sebe u to rukovodstvo. Ukazujući da “to treba drugačije tumačiti”, Limaj je danas objašnjavao da “Tači jeste bio u rukovodstvu”, a da je on to postao tek kasnije, tokom rata.

Na sličan način tužilac je, po svedoku, “pogrešno tumačio” i insert iz jednog dokumentarnog filma iz 2002. godine u kojem Limaj objašnjava da je u maju 1998. OVK imao “autentičnu vojnu i političku strukturu, sa jasnom vizijom i platformom.” Na pitanje tužioca da li to znači da je tada postojala organizovana vojna struktura, Limaj je odgovorio “to je vase tumačenje” i tvrdio da se “u intervjuu kaže nešto drugo.”

Limaj nije morao da objašnjava šta je to “drugo”, pošto je to lajt-motiv motiv njegove odbrane. On, naime, tvrdi da je u proleće 1998. OVK bila “gerilski pokret” bez komandne strukture koja je uspostavljena tek u avgustu 1998. kada su formirane brigade i operativne zone i kada je on postao komandant 121. brigade. A optužnica za zločine u Lapušniku – u kojoj se Limaj tereti kao komandant OVK u zoni u kojoj je bio zatvor - pokriva period od početka maja do kraja jula 1998. godine.

Fatmir Limaj nije danas imao problema samo sa sopstvenim izjavama, već i sa iskazima svojih bivših saboraca poput Jakupa Krasnićija/Krasniqi, Redžepa Selimija, Šukri/Shukri Buje i drugih zapovednika OVK, koji su svedočili na osnovu obavezujućih sudskih naloga pod pretnjom kazne. Svi oni su, manje-više nevoljno, pred sudom potvrdili da je Limaj, zvani “komandant Čeliku”, u periodu koji pokriva optužnica bio zapovednik OVK u području u kojem se nalazio i Lapušnik. Pošto ga je tužilac podsećao na njihove iskaze, Limaj je odgovarao da su oni to “pogrešno rekli”, da ih tužilac “pogrešno tumači”, ili da se ti iskazi odnose na period nakon osnivanja brigada, dakle posle avgusta 1998.

Takve Limajeve odgovore tužilac je danas opisao kao pokušaje da se “pomeri kalendar”, odnosno da se ono što se dogodilo u proleće pomeri na leto, a da događaje iz leta potisne do jeseni, kako bi izašao iz vremenskog okvira optužnice.

Unakrsno ispitivanje Fatmira Limaja nastaviće se sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 236

ASANACIJA KOSOVA: Prikrivanje ili otkrivanje zločina
SAMOODBRANA: Krajišnik želi stopama Miloševića i Šešelja
RIZIK SVEDOČENJA: Komandant Čeliku pod unakrsnom paljbom
OD GRABOVICE DO KAZANA: Zakasnili obračun ispod Trebevića
GARANCIJE: Tužilac ne veruje Haradinaju i UNMIK-u