Home“SVEDOK SARADNIK” NA SUĐENJU ZA LOGOR U LAPUŠNIKU
Bivši pripadnik OVK koji je između maja i jula 1998. bio na položaju u Lapušniku, potvrdio da se tamo nalazio zatvor i da su trojica optuženih – Fatmir Limaj, Isak Musliu i Haradin Bala – igrali uloge koje im pripisuje tužilac

Isak Musliu, Hajradin Bala i Fatmir Limaj u sudnici TribunalaIsak Musliu, Hajradin Bala i Fatmir Limaj u sudnici Tribunala

Posle serije “nevoljnih svedoka optužbe”- bivših pripadnika OVK koji su došli u Hag na osnovu sudskih poziva pod pretnjom kazne - tužilaštvo je na suđenju Fatmir Limaju, Isaku Musliuu i Haradinu Bali izvelo i jednog “svedoka saradnika.” Reč je o bivšem pripadniku OVK koji je, odlukom međunarodnih sudija Okružnog suda u Prištini, oslobođen optužbi za trgovinu drogom, pod uslovom da iskreno i istinito svedoči na suđenju svojim bivšim saborcima, optuženim za zločine u logoru Lapušnik.

Tužilac je, već na početku ispitivanja svog “saradnika” koji svedoči sa najstrožim merama zaštite identiteta - sa zaklonjenim likom, izmenjenim glasom i pseudonimom L 64 - otkrio sve njegove potencijalno “slabe tačke” koje bi, u unakrsnom ispitivanju, mogla da koristi odbrana. U maju 2003. haški istražitelji su ga prvi put saslušali kao osumnjičenog za zločine u Lapušniku, ali su mu nakon izvesnog vremena saopštili da više nije pod istragom. Tužilac je, takođe, otkrio da je svedok 2002. godine lečen od zavisnosti od heroina, kao i da je “posredovao u nabavci heroina” za neke poznanike.

Kao pripadnik OVK, svedok L 64 je od maja do kraja jula 1998. bio stacioniran u Lapušniku. Potvrdio je da se na jednom od seoskih imanja u Lapušniku, gde je bio smešten štab lokalne jedinice OCK, nalazio zatvor za kosovske Albance osumnjičene za kolaboraciju sa srpskim vlastima. Svedok tvrdi da je najmanje 7 ili 8 puta ulazio u kuće u kojima je bio zatvor, da su prostorije u kojima su držani zatvorenici bile pretrpane i smrdljive, kao i da je na zatvorenicima ponekad video tragove maltretiranja.

L 64 je svedočio da je u Lapušniku viđao svu trojicu optuženih, i to upravo u ulogama koje im pripisuje tužilac. Haradin Bala je bio stražar i stajao je “ispred ili iza vrata zatvora.” Svedok ne smatra da je Bala za bilo šta kriv i tvrdi da “nikada nije video ili čuo da je bilo koga zlostavljao u Lapušniku.”

Isak Musliu je bio zapovednik na jednom od položaja OVK u Lapušniku i svedok ga je, kako je svedočio, često viđao u blizini zatvora. Jednom prilikom ga je, tvrdi, video kako s maskom na licu izlazi iz prostorije u kojoj su držani zatočenici. U dosadašnjem toku suđenja nekoliko bivših zatočenika Lapušnika su svedočili da je Musliu u nekim prilikama nosio masku, kada je dolazio da tuče zatvorenike.

Konačno, prvooptuženog Fatmira Limaja, zvanog “komandant Čeliku”, svedok je opisao kao regionalnog zapovednika OVK sa štabom u Klečki. Tvrdi da ga je desetak puta video u Lapušniku, kada im je donosio oružje, dolazio na sastanke sa drugim zapovednicima OVK ili prisustvovao polaganju zakletve.

U dosadašnja tri dana ispitivanja zaštićenog svedoka L 64 tužilac je vrlo često tražio da se pređe na takozvane privatne sednice, tako da javnost nije imala uvid u celinu njegovog iskaza. Slično će, sigurno, biti i u unakrsnom ispitivanju u kojem, sva je prilika, branioci trojice optuženih neće štedeti tužiočevog “svedoka saradnika.”


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 228

DEFILE U SUDNICAMA: Optuženima se ne žuri da se izjasne o krivici
OVK-INSAJDER: Svedok-saradnik u unakrsnoj vatri branilaca
ZASTRAŠIVANJE I MOBILIZACIJA: Drina između dva plućna krila
OVLAŠĆENJA I OGRANIĆENJA: U kakvim su uslovima radili komandanti Armije BiH
SPORNO PITANJE: Da li je Halilović "komandovao" ili "koordinirao"
LIKVIDACIJE I BOMBE: Jeftini film i jeftine reči na suđenju Miloševiću