Home“POGREŠNO SHVAĆENI” NEVOLJNI SVEDOK OPTUŽBE
Suprotno svojoj prethodnoj izjavi, Šukri Buja petog dana svedočenja na suđenju trojici optuženih za zločine u logoru Lapušnik, tvrdi da OVK nije “otimao” ili “hapsio” kosovske Albance, već ih je samo “zaustavljao na kontrolnim punktovima” i “sprečavao da idu na teritoriju pod kontrolom neprijatelja... što su oni pogrešno tumačili kao hapšenje.”

Shukri Buja, svjedok na suđenju Slobodanu MiloševićuShukri Buja, svjedok na suđenju Slobodanu Miloševiću

Kao što tužilac sada “pogrešno tumači” ono što je u aprilu 2003. godine rekao u intervjuu sa haškim istražiteljima, tako su i albanski seljaci, tvrdi Šukri/Shukri Buja, “pogrešno tumačili” da su u junu i julu 1998. bili “oteti i zatvoreni” od strane OVK. Ti su seljaci, svedočio je danas Buja na suđenju trojici bivših pripadnika OVK optuženih za zločine u logoru Lapušnik, bili zaustavljani na kontrolnim punktovima i za njihovo dobro “sprečavani da idu na teritoriju pod kontrolom neprijatelja”, to jest “srpskih okupatora”, a oni su to “pogrešno tumačili kao hapšenje.”

Problem Šukri Buje, bivšeg komandanta jedne od pod-zona OVK, je taj što tužilac raspolaže video snimkom njegovog intervjua iz aprila 2003. U tom intervjuu, Buja govori o “otmicama” i “hapšenjima” Albanaca za koje se sumnjalo da sarađuju sa srpskim vlastima i kaže da je to bilo “najozbiljnije u junu i julu 1998.” Rekao je, takođe, da je bilo i “slučajeva lične osvete”, kao i da je u to vreme “bilo dosta prostora za takve stvari.” Kada ne bi znao šta da uradi sa civilima koji su zaustavljani na kontrolnim punktovima u njegovoj zoni odgovornosti, Buja ih je – kako je rekao istražiteljima – “slao u Klečku, jer su tamo bili najodgovorniji za te stvari.” Na pitanje istražitelja da li je u štabu u Klečki bio Fatmir Limaj, zvani “komandant Čeliku”, Buja je odgovorio potvrdno i dodao da je “tamo dobijao uputstva od komandanta Čelikua.”

Tako je Šukri Buja govorio u aprilu 2003. Nepune dve godine kasnije, kao nevoljni svedok optužbe na suđenju Fatmiru Limaju, Isaku Musliuu i Haradinu Bali, Buja uverava sudije da tužilac “pogrešno tumači” njegove reči. Kada je, recimo, rekao da je “tamo primao uputstva” to je bilo “u smislu saradnje sa Čelikuom, a ne naredbi.” Jer, kaže Buja, “uputstva su jedno a naredbe drugo.” Dalje, zaustavljanja ljudi na kontrolnim punktovima je “pogrešno tumačiti kao hapšenje”, a njihovo slanje u Klečku kao “zatvaranje”, jer ti su ljudi samo “ispitivani i zatim puštani”, a ljudi u Klečki su “znali kuda da ih usmere i mogli su da im kažu gde ga idu.”

Aprila 2003. Buja je sa istražiteljima, pored ostalog, razgovarao i o velikoj ofanzivi srpskih snaga u području Lapušnika krajem jula 1998. godine. Prema optužnici, dvadesetak zatvorenika iz logora u Lapušniku je tada odvedeno u planine Beriša, gde su podeljeni u dve grupe od kojih je jedna oslobođena a druga streljana. Buja je ispričao kako je 25. ili 26. jula u Krajmirovcima, gde se nalazio njegov štab, naišao na grupu od 10 muškaraca na traktoru, koji su mu rekli da dolaze iz “zatvora u Lapušniku.” Buja tvrdi da je bio iznenađen, da nije znao kako da reaguje, pa je pokušao da uspostavi vezu sa štabom u Klečki, kako bi dobio uputstva šta da radi sa tim ljudima. Nije uspeo da uspostavi vezu i na svoju je ruku odlučio da ih pusti. Nakon toga je osetio da ga u Glavnom štabu sumnjiče, pa je pomislio da je pogrešio. Razgovarao je o tome sa Fatmirom Limajom, a on mu je rekao da je “to u redu”, što je te ljude pustio da odu.

Suočen sa snimkom ovog dela razgovora iz aprila 2003., Buja je danas tvrdio da 25. i 26. jula 1998. nije bio u Krajmirovcima već na frontu, te da je taj susret sa ljudima na traktoru mogao da bude 23. ili 24. jula, dakle pre dana kada je, po optužnici, evakuisan logor u Lapušniku.

Tužilac Aleks Vajting/Alex Witing je na kraju petodnevnog ispitivanja Šukrija Buje zatražio od predsedavajućeg sudije da upozori svedoka na njegova prava po pravilu 90e: da, naime, ne mora da odgovori na pitanja koja bi ga mogla inkriminisati. Nakon upozorenja, tužilac je izvesno vreme ispitivao Buju na takozvanoj privatnoj sednici, sa koje je isključena javnost.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 226

ODBROJAVANJE: Tri nove optužnice - pet novih predaja
MUKE NEVOLJNOG SVEDOKA: Neshvaćeni komandant Šukri Buja
PRETNJE, LAŽI I VIDEO TRAKE: Slobodni intervjui ili informativni razgovori
SVI SEFEROVI LJUDI: Ko je mogao obuzdati "Ćelu" i "Cacu"
ISPADI RAŠE STANKOVIĆA: Prvo udaljavanje optuženog iz sudnice
JUBILEJ: Pet godina TV Tribunala