HomeIZ GLAVNOG ŠTABA SU STIZALE “REČI, A NE NAREĐENJA”
Kako je Šukri Buja u prethodnom razgovoru sa istražiteljima mogao da napravi toliko “grešaka” koje sada – u svedočenju na suđenju trojici optuženih za zločine u logoru Lapušnik – očajnički pokušava da objasni

Na kraju višečasovnog razgovora sa haškim istražiteljima u aprilu 2003. godine, jedan od bivših zapovednika OVK Šukri/Shukri Buja je rekao da ga poziv tužilaštva da svedoči protiv bivših saboraca “stavlja u težak položaj”, ali da je on uprkos tome “spreman da dođe i svedoči.”

Buja se nakon toga predomislio i odustao od svedočenja, ali je ipak došao u Hag pošto mu je veće uputilo poziv pod pretnjom kazne. U razgovoru sa Oli Lahtinenom, vođom istražiteljskog tima za logor Lapušnik, komandant Buja je navodno – kako ga je tokom ispitivanja podsetio tužilac – priznao da se boji. Danas je objasnio kako se bojao “da ga njegovi sunarodnici pogrešno ne shvate.”

Bilo kako bilo, Šukri Buja je već na početku svedočenja jasno stavio do znanja da izjavu koju je 2003. dao istražiteljima “ne smatra validnom”, pošto mu nije pružena prilika da je “revidira i ispravi greške.” Kako su njegovi odgovori u sudnici, po oceni tužioca, bili u oštroj suprotnosti sa onim što je rekao u prethodnom razgovoru sa istražiteljima, veće je nakon celodnevne zatvorene rasprave dozvolilo optužbi da “osveži pamćenje” svom nevoljnom svedoku i suoči ga sa video snimkom razgovora iz aprila 2003.

Tom je prilikom, kako se videlo, Buja nacrtao detaljni dijagram “punktova” ili jedinica OVK koje su u proleće i leto 1998. bile pod komandom štaba u Klečki, u kojem je bio “stacioniran” prvooptuženi Fatmir Limaj. Objasnio je, dalje, da je u to vreme Limajev zadatak bio da “koordinira sa Glavnim štabom OVK”, dok je njegov zadatak bio da “koordinira sa Limajem.” Više puta je jasno rekao da je komandna struktura u tom području išla “od Glavnog štaba, preko Limaja, do ‘punkta’ u Krajmirovcu”, gde su bili on i njegov tadašnji zamenik Ramiz Ćerići/Qeriqi zvani Ljuan, inače prethodni svedok optužbe na suđenju Fatmiru Limaju, Isaku Musliuu i Haradinu Bali.

Pošto bi mu pokazao određene delove razgovora iz aprila 2003., tužilac Aleks Vajting/Alex Witing je ponavljao rečenicu po rečenicu onog što je Buja rekao istražiteljima, tražeći od njega da to potvrdi ili “objasni kako je mogao toliko da pogreši i kaže to što je rekao.”

Buja je, najpre, tvrdio da je pogrešio zato što je na njega uticala “snažna propagandna kampanja” vođena posle rata, u kojoj su “pojedini komandanti preuveličavali, a drugi umanjivali, hijerarhijsku strukturu OVK”, onako “kako je to odgovaralo njihovim političkim ambicijama.” Neke od prethodnih izjava je, takođe, objašnjavao činjenicom da je “u to vreme studirao novinarstvo.” Tvrdio je, dalje, da je pogrešio kada je “reči koje su stizale iz Glavnog štaba predstavio kao naređenja”, navodeći da su se on, Limaj i ostali zapovednici OVK “međusobno konsultovali”, a ne “izvršavali naređenja.” Prethodnu izjavu da je Limaj bio zadužen da koordinira njegove veze sa Glavnim štabom, Buja je sada objasnio kao “koordinaciju njegovog putovanja” od punkta u Krajmirovcu, preko štaba u Klečki, do Glavnog štaba u Drenici, svodeći Fatmira Limaja na neku vrstu “tur-operatora” ili “turističkog vodiča u ratnim uslovima.”

U nekoliko navrata Šukri Buja je protestovao zbog takvog načina ispitivanja, tražeći od veća da “zaustavi ovo suočavanje sa izjavom koju on ne smatra validnom.” Sudije su se, međutim, uzdržale od bilo kakvih intervencija, puštajući tužioca da “osvežava pamćenje” svom nevoljnom svedoku. Taj postupak nastaviće se i sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 226

ODBROJAVANJE: Tri nove optužnice - pet novih predaja
MUKE NEVOLJNOG SVEDOKA: Neshvaćeni komandant Šukri Buja
PRETNJE, LAŽI I VIDEO TRAKE: Slobodni intervjui ili informativni razgovori
SVI SEFEROVI LJUDI: Ko je mogao obuzdati "Ćelu" i "Cacu"
ISPADI RAŠE STANKOVIĆA: Prvo udaljavanje optuženog iz sudnice
JUBILEJ: Pet godina TV Tribunala