HomeSREBRENIČKI SUP OČIMA DETETA
Dvanaest godina nakon se kao sedmogodišnji dečak našao u srebreničkom SUP, Branimir Mitrović svedočio na sudjenju Naseru Oriću

Branimir Mitrović, svjedok na sudjenju OrićuBranimir Mitrović, svjedok na sudjenju Oriću

Branimir Mitrović iz Banja Luke je 16. januara 1993. zarobljen u selu Žarkovica u opštini Srebrenica. U tom trenutku je imao sedam godina i kod babe i dede u Žarkovicu ga je dan ranije, kako je rekao, "doveo ujak". Na sudjenju bivšem zapovedniku Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, sada devetnaestogodišnji Mitrović je svedočio o tome šta je video, doživeo i zapamtio tokom dvadeset dana koliko je nakon zarobljavanja proveo u Srebrenici.

Mitrovića je iz podruma, u koji se sklonio sa babom i dedom kada je, kako je opisao, "16. januara ujutro počela pucnjava", izveo i zarobio "krupniji čovek u maskirnoj uniformi, sa bradom i brkovima, naoružan automatskom puškom i ručnim granatama". On nije mogao da potvrdi da je taj čovek bio Naser Orić, iako je, tvrdi, dosta ličio na čoveka koga je kasnije sreo u Srebrenici i nakon rata vidjao na fotografijama i video snimcima.

Mitrovićev deda uspeo je da ostane neprimećen u podrumu a dečak je sa bakom odveden je u srebrenički SUP. Razdvojeni su nakon nekoliko dana. Baka je zatvorena sa ostalim zarobljenim ženama dok je sedmogodišnji Mitrović prvo bio kod "čoveka bez ruke koji ga je izveo iz SUP-a", a zatim je najveći deo vremena proveo u stanu kuvarice iz kantine gde se hranila muslimanska vojska i u kojoj se kuvalo za zatvor i bolnicu.

Na video snimku koji mu je prezentirao tužilac Mitrović je identifikovao zgradu srebreničkog SUP-a i raspored prostorija u kojima su bili zatvarani zarobljeni muškarci i žene. Mitrović je svedočio da je "dva ili tri puta video kako ispred ćelije u kojoj su bili zatvoreni muškarci, stražari drvenim motkama tuku zatočenike, koji su kukali i zapomagali". Video je, tvrdi, da su ih tukli i pojedinačno i u grupi i to bi trajalo oko petnaest minuta, rekao je Mitrović.

Dovodeći u pitanje istinitost tih dogadjaja, branilac Nasera Orića, Džon Džons/John Jones je u unakrsnom ispitivanja pitao svedoka kako to da su mu stražari dozvolili da posmatra dok tuku zatočenike i kako su surovi prizori koje je video uticali na njega kao sedmogodišnjeg dečaka. Mitrović je objasnio da "stražari nisu mnogo obraćali pažnju na njega", kao i da bi danas taj prizor na njega verovatno ostavio mnogo teži utisak nego tada, 1993. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 219

PRESUDA: Sporedne uloge u najtežem zločinu
OBRAZ ILI ŽIVOT: "Hamletovske dileme" profesora Markovića
BOMBA U DVE VERZIJE: Vraćeno ili promenjeno sećanje
PREDAJA: Todović odložio izjašnjavanje o krivici
NEVOLJNI SVEDOK: Da li je "Komandant Čeliku" komandovao jedinicom "Čeliku"