HomeOBUSTAVLJEN KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV MILKE MAGLOV
Da svedoke i žrtve ne bi izlagala neugodnostima ponovnog dolaska u Hag i još jednog svedočenja, optužba zatražila obustavljanje krivičnog postupka protiv banjalučkog advokata Milke Maglov, koja se teretila za nepoštovanje suda

Pretresno veće kojim predsedava sudija O-Gon Kvon/Kwon obustavilo je danas krivični postupak protiv Milke Maglov, advokata iz Banja Luke, koja je jedno vreme bila u timu odbrane Radoslava Brdjanina, bivšeg predsednika Kriznog štaba Autonomne regije Krajina. Maglov se teretila za pokušaj uticaja na jednog zaštićenog svedoka optužbe i otkrivanje njegovog identiteta, što se u pravilima Tribunala kvalifikuje kao nepoštovanje suda. Postupak je obustavljen na zahtev optužbe koju je - u svojstvu "prijatelja suda" - predstavljala Amerikanka Brenda Holis/Hollis.

Glavno pitanje s kojim su se suočili sudije na predraspravnoj konferenciji u slučaju Maglov bilo je da li će dokazni postupak početi ispočetka, ili će se nastaviti tamo gde se stalo nakon višednevnog izvodjenja dokaza u februaru ove godine. Odbrana je insistirala da se počne iz početka i da se ponovo pozovu svedoci koji su u februaru već dali iskaze. Branilac Džonatan Kuper/Johnatan Cooper je ukazivao da su u prvom delu postupka napravljene mnoge greške, budući da je Maglov tada bila bez profesionalnog branioca i sama je unakrsno ispitivala svedoke optužbe.

Optužba je, sa svoje strane, ukazala da bi u slučaju ponavljanja postupka "imala problema sa ponovnim dovodjenjem svedoka", a posebno sa dovodjenjem ključnog zaštićenog svedoka koji je bio žrtva pritiska i otkrivanja identiteta za koje se tereti Maglov. Da bi svedoke i žrtve zaštitila od ponovnog izlaganja neugodnostima svedočenja, Holis je zatražila obustavljanje krivičnog postupka, što su sudije nakon kraće konsultacije prihvatile.

Nakon što je krivični postupak obustavljen, tužilac-prijatelj suda je zatražila od Sekretarijata suda da eventualnu buduću molbu Milke Maglov da se pred sudom pojavi kao branilac "razmotri u svetlu ovog slučaja." Holis je, takodje, predložila da se utvrde "smernice i kriteriji" po kojima će postupati zastupnici strana u van-sudskom kontaktu sa zaštićenim svedocima, kako ih ne bi izlagali traumama i rizicima.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 217

ŽALBENA PRESUDA: Tačka na slučaj Darija Kordića i Marija Čerkeza
MIT ILI STVARNOST: Nije Velika ali jeste Nešto Veća Srbija
INCIDENT U SUDNICI: Optuženi protestuje protiv svedoka optužbe
ŽRTVE LAPUŠNIKA: Ruski "špijuni" i albanski "izdajnici"
ZNAČENJE RIJEČI: Da li su se mudžahedini sami angažirali u Bosni
NASTAVAK ILI POČETAK: Krajišnik traži novo suđenje sa novim sudijom
IZJAŠNJAVANJE: Miroslav Bralo 21 put "nije kriv"