HomeDRUGA RUNDA TERORA NAD SARAJEVOM
General Dragomir Milošević, bivši načelnik štaba a potom i komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS, optužen je za granatiranje Sarajeva i snajpersku kampanju protiv civila od avgusta 1994. do novembra 1995. Za "prvu rundu" granatiranja od septembra '92. do avgusta '94. general Stanislav Galić je prvostepenom presudom osudjen na 20 godina zatvora.

Dragomir MiloševićDragomir Milošević

General Dragomir Milošević, koji se danas dobrovoljno predao Tribunalu, je za granatiranje Sarajeva i snajpersku kampanju protiv njegovih civila optužen u martu 1998. zajedno sa generalom Stanislavom Galićem, svojim prethodnikom na položaju komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS.

Deo optužnice koji se odnosi na Galića objavljen je nakon njegovog hapšenja u decembru 1998. dok su optužbe protiv Miloševića zadržane pod pečatom sve do novembra 2001., u nadi da će se tako olakšati njegovo hapšenje.

Optužnica protiv generala Galića, koji je u medjuvremenu prvostepenom presudom osudjen na 20 godina zatvora, obuhvata period od 10. septembra 1992. do 10. avgusta 1994. godine, odnosno dana kada je komandu Sarajevsko-Romanijskog korpusa preuzeo general Milošević, koji je na tom položaju ostao do kraja rata u BiH.

Sem što se odnose na različite periode i navode različite slučajeve granatiranja i različita imena žrtava snajperske kampanje, svi ostali navodi iz optužnica protiv dvojice generala su identični. Svaki je optužen sa po sedam tačaka: četiri za zločine protiv čovečnosti i tri za kršenja zakona ili običaja ratovanja.

U uvodnom delu optužnice se navodi da je Sarajevo pre 1992. bio "napredan multietnički, kulturni i ekonomski centar." Još pre početka sukoba u aprilu 1992, navodi se dalje, oružane snage koje su podržavale Srpsku demokratsku stranku (SDS) uključujući i jedinice JNA, okupirale su strateške pozicije u gradu i oko njega.

Glavnu ulogu u dogadjajima koji su usledili imao je Sarajevsko-Romanijski korpus koji je "puna 44 meseca sprovodio vojnu strategiju kojom je, granatiranjem i snajperskom vatrom, ubijao, ranjavao, sakatio i terorisao civilno stanovništvo." Napadi na Sarajevo, navodi se u optužnici, često nisu bili u vezi sa bilo kakvim vojnim akcijama, već su bili smišljeni da bi se stanovništvo grada "držalo u stanju permanentnog terora." Na meti artiljerije i snajpera Romanijskog korpusa su, kako se nabraja, bili redovi za hleb ili vodu, sahrane, tržnice, tramvaji... "ili ljudi koji su prosto šetali gradom sa decom ili prijateljima."

U toj je kampanji, navodi se u optužnici, ubijeno na hiljade ljudi svih uzrasta i oba pola. Uz optužnicu, za svakog od generala pridodata su po dva aneksa, koji pokrivaju periode za koje su optuženi. U jednom se navode imena, vreme i mesto pogibije nekih od žrtava snajperske kampanje, dok drugi sadrži datume i lokacije artiljerijskih ili minobacačkih napada ne veće grupe civila.

O navodima optužnice koji se odnose na "njegovu rundu" granatiranja Sarajeva i snajperske kampanje protiv civila, general Dragomir Milošević će se izjasniti tokom naredne sedmice.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 216

ČAS ISTORIJE: Mit Velike Srbije i pretnja Velike Albanije
DRUGA RUNDA: General poriče krivicu za terorisanje Sarajeva
ZLOSTAVLJANJE: Hladan tuš u policijskoj stanici u Srebrenici
TAJNE LAPUŠNIKA: Gde su nestali zatočenici OVK
DVA RATNA DRUGA: General Merdan svjedoči za generala Hadžihasanovića
IZOSTAO DUEL: Momčilo Krajišnik nema šta da pita Momčila Mandića