HomeSVJEDOCI ZA OGRANIČENU UPOTREBU
Izvodeći kao svjedoke bivšeg načelnika štaba i načelnika veze Trećeg korpusa Armije BiH, tužilaštvo se približilo kraju izvodjenja svojih dokaza na sudjenju generalu Enveru Hadžihasanoviću i brigadiru Amiru Kuburi

Senad Selimović, svjedok na sudjenju Hadžihasanoviću i KuburiSenad Selimović, svjedok na sudjenju Hadžihasanoviću i Kuburi

"Pozvani ste da svjedočite o tehničkim aspektima formiranja i proslijedjivanja naredjenja. Dakle, samo o njihovoj formi a ne i o sadržini", rekao je predsjedavajući Vijeća, sudija Žan-Klod Antoneti/Jean-Claude Antonetti, obraćajući se juče i danas svjedocima tužilaštva na sudjenju zapovjednicima Trećeg korpusa Armije BiH, generalu Enveru Hadžihasanoviću i brigadiru Amiru Kuburi.

Bivši načelnik štaba Muradif Mekić i pomoćnik komandanta za vezu Senad Selimović su zato obrazlagali samo kako izgleda naredjenje komande Korpusa od zaglavlja do potpisa i pečata. Tužilaštvo ih je pozvalo kao svjedoke na zahtjev vijeća, pošto upravo zbog tih "tehničkih aspekata naredjenja" odbrana osporava validnost niza dokumenata koje je tužilaštvo uvrstilo u dokazne predmete.

Jedno od ključnih pitanja na koja su odgovarali je ko, uz komandanta, ima pravo da potpiše naredjenja korpusa. I jedan i drugi svjedok su potvrdili da, u odsutnosti komandanta, to mogu učiniti njegov zamjenik i načelnik štaba. Medjutim, neki dokumenti imaju potpis koji načelnik za vezu Selimović nije mogao da identifikuje. "Dakle, nije bila isključena mogućnost zloupotrebe potpisa?" bilo je pitanje odbrane na koje je svjedok potvrdno odgovorio.

Drugo značajno pitanje je pečat bez kojeg naredjenje nije punovažno. "Osoba koja je potpisivala dokument nije bila i osoba koja udara pečat", rekao je bivši načelnik štaba Muradif Mekić i objasnio da su pečati bili deponovani u "željeznom ormaru" u odjeljenju za opšte poslove i da su ih udarali službenici tog odjela. Postojala su tri pečata sa malim brojevima 1, 2 i 3 "iznad slova 'r' u riječi Korpus", obrazlagao je Mekić. Prvi je bio za komandanta, drugi za njegovog zamjenika, treći za načelnika Korpusa. Medjutim, na nekim od predočenih dokumenata uz potpis komandanta stajao je pečat broj tri, a uz zamjenikov pečat broj 1 i tako dalje. Na pitanje kako je dolazilo do te "konfuzije sa pečatima", svjedok nije mogao odgovoriti.

Nakon "ograničenog" svjedočenja visokih oficira iz Štaba Trećeg korpusa Armije BiH o ovim i nizu drugih "tehničkih aspekata naredjenja", Vijeće će uvažiti ili odbaciti kvalifikaciju "sporni" sa niza dokumenata, koji su dokazni predmeti tužilaštva.

Izvodeći ova dva svjedoka, tužilaštvo u predmetu "Srednja Bosna" sasvim se primaklo kraju svog dokaznog postupka. Posljednja dva svjedoka biće u mogućnosti da ispita izmedju 12. i 15. jula. Poslije tri sedmice trebalo bi da odbrana započne svoj dokazni postupak. Medjutim, u avgustu je u Haškom tribunalu ljetna pauza, pa će izvodjenje svojih dokaza odbrana Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure, bivših zapovjednika Trećeg korpusa i Sedme muslimanske brigade, koji se terete za zločine nad hrvatskim i srpskim civilima u srednjoj Bosni 1993. godine, početi tek u septembru.Fotografije
Senad Selimović, svjedok na sudjenju Hadžihasanoviću i Kuburi
Muradif Mekić, svjedok na sudjenju Hadžihasanoviću i Kuburi


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 197

IN MEMORIAM: Odlazak sudije Ričarda Meja
ZLOČIN, PRIZNANJE I KAZNA: Trinaest godina zatvora Milanu Babiću
ISTRAGA POD LUPOM: Površno traganje za "oslobađajućim dokazima"
ODBRANA MAJORA JOKIĆA: Štapski oficir bez ovlašćenja i ambicija
DUBROVAČKA PREPUCAVANJA: Odbrana generala najavljuje da će raskrinkati admirala
STANDARDNA PROCEDURA: Postoji li nenasilno etničko čišćenje?
DR. ISMET CERIĆ: Kako je sestra Elvira spasila doktora Karadžića