HomeRAFALI IZ ŠKOLE
Mile Janjić je u blizini škole u Bratuncu, 14. jula 1995, čuo povike i galamu, a potom su "usledili rafali", nakon kojih “više nije bilo nikakvih uzvika”. Svedočenjem bivšeg pripadnika vojne policije Bratunačke brigade odbrana nastoji da pokaže da bivši komandant ove brigade Vidoje Blagojević nije sudjelovao u dogadjajima u Bratuncu i Potočarima.

Mile Janić, svjedok na sudjenju Vidoja BlagojevićaMile Janić, svjedok na sudjenju Vidoja Blagojevića

U nastavku svog dokaznog postupka odbrana Vidoja Blagojevića izvela je na klupu za svedoke još jednog pripadnika VRS koji je u julu 1995. godine bio angažovan u Srebreničkoj operaciji. Bivši pripadnik vojne policije Bratunačke brigade Mile Janjić svedočio je danas da je na zadatke u Bratuncu i Potočarima u periodu od 11. do 16. jula 1995. bio rasporedjen po naredjenju tadašnjeg načelnika bezbednosti Bratunačke brigade Momira Nikolića.

Janjić je zajedno sa petnaestak pripadnika svog voda najpre bio angažovan na obezbedjenju hotela Fontana u Bratuncu, tokom sastanaka generala Ratka Mladića sa delegacijom Bošnjaka iz Srebrenice i predstavnicima holandskog bataljona UN organizovanog nakon ulaska srpskih snaga u enklavu 11. i 12. jula.

Takodje po Nikolićevom naredjenju, Janjić je 12. i 13. bio rasporedjen da u Potočarima “pomaže pukovniku Jankoviću”, načelniku bezbednosti Drinskog korpusa, a pomoć se sastojala u prebrojavanju srebreničkih izbeglica u Potočarima koji su ukrcavani u kamione i autobuse. Janjić je, kaže, došao do brojke od preko 9000 ljudi.

Janjić je svedočio da nije video da je bilo ko u Potočarima činio zločine, da tih dana u Potočarima nije video komandanta bratunačke brigade Vidoja Blagojevića, te da su i general Mladić i pukovnik Jankovć okupljene civile uveravali da “nemaju razloga za strah”, da će svi biti “evakuisani prema Kladnju” i da će se muškarci odvojeni od žena i dece, “kasnije sastati sa svojim porodicama”.

Autobusi s muškarcima su medjutim završili na drugim lokacijama, medju kojima je bila i škola "Vuk Karadžić" u Bratuncu, a Janjićev sledeći zadatak bio je da obezbedjuje taj konvoj. Dežurajući u blizini škole 14. jula uveče, čuo je rafalnu paljbu, a pre toga povike i galamu iz pravca škole. Razaznao je da neko viče: “ Glogovci, gde ste, zar ne vidite, pobiće nas sve”. Usledili su rafali, svedočio je Janjić, nakon kojih “više nije bilo nikakvih uzvika”.

Janjić je rekao da je tada, medju stražarima, video njemu nepoznate vojnike u “različitim uniformama i sa različitim oznakama koji su se bahato ponašali”. Oko jedanaest sati uveče, 14. jula, video je i Momira Nikolića koji se vojnicima obratio rečima: “Izdržite još malo, posle ćete odmarati”. Janjić, koji - kako tvrdi - tokom tih pet dana nije uopšte spavao, našao se sledećeg dana u bratunačkoj ambulatni gde mu je zbog iscrpljenosti ukazana lekarska pomoć.

Odbrana suoptuženog Dragana Jokića, bivšeg načelnika inženjerije Zvorničke brigade VRS, nije imala pitanja za svedoka koga će tužilaštvo unakrsno ispitivati sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 192

MASAKR NA VRHPOLJSKOM MOSTRU: Kako se Raijf oprostio od života
INTERVJU SA MUDŽAHEDINOM: Šta su strani ratnici tražili u Bosni
PROCESNA SPOSOBNOST: General Strugar je sposoban za nastavak suđenja
ŽALBENA RASPRAVA: Blaže - ili strože - kazne za Kordića i Čerkeza?
KOMANDANT U SREBRENICI: Nervoza i bes generala Ratka Mladića
APEL JOVICE STANIŠIĆA: "Dajem vam reč, časni sude"
LORD ASHDOWN: Ko plaća cenu produžene slobode Radovana Karadžića