Home"VEZANE RUKE" VIDOJA BLAGOJEVIĆA
Bivši komandant Prvog bataljona Bratunačke brigade VRS opisuje svog naredjenog starešinu kao "čestitog oficira" čije su "mogućnosti bile male a problemi veliki"

Vidoje Blagojević u sudnici TribunalaVidoje Blagojević u sudnici Tribunala

"Dokumenti nisu uvek pouzdani i ne treba im pridavati previše značaja" rekao je u nastavku dokaznog postupka odbrane Vidoja Blagojevića njegov branilac Majkl/Michael Karnavas opisujući razloge zbog kojih je na klupu za svedoke izveo bivšeg komandanta Prvog bataljona Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske, koji je uz mere zaštite, svedočio pod pseudonimom DP105.

Svedok naime tvrdi da u nizu zaplenjenih dokumenata koje je tužilaštvo uvrstilo u dokaze - izveštaja i naredbi Bratunačke brigade - postoji mnoštvo "nelogičnosti i netačnih podataka" kao i da su "pogrešno opisane" aktivnosti njegove jedinice u Srebreničkoj operaciji VRS. Prema iskazu svedoka DP105 u redovnim borbenim izveštajima Bratunačke brigade za period od 6. do 20 jula 1995. godine je, izmedju ostalog, naveden utrošak municije "za orudje kojim bataljon nije raspolagao" a kao izvršeni, navode se zadaci koje njegova jedinica, tvrdi, nije izvršila.

"Ne znam šta je pjesnik hteo da kaže", prokomnetarisao je svedok redovni borbeni izveštaj od 12. jula 1995. godine u kojem se navodi da su snage Bratunačke brigade angažovane na "čišćenju terena". "To je žargonski, a ne uobičajen vojnički izraz", rekao je svedok i, činjenicu da u izveštaju nema podataka o utrošenoj municiji i gorivu, naveo kao primer da je "neko to pisao površno i na brzinu".

Branilac je osim dokumenata predočio i niz mapa uvrštenih u dokazni materijal tužilaštva. Prema oceni svedoka, reč je o mapama koje su "neprecizne, nejasne, nesadržajne i nepregledne", te im, kako je ponovio Blagojevićev branilac, takodje "ne treba pridavati veliki značaj" jer mogu navesti "na krivi put".

Svedok DP105 koji je u leto 1995. bio direktno podredjen pukovniku Blagojeviću, opisao je svog komandanta kao "časnog čoveka i oficira", kome su u nekim situacijama "ruke bile vezane", jer su "mogućnosti bile male a problemi veliki". Svedok DP105 je rekao da je "siguran" da Blagojević nije nikada naredio da se učini "neka glupost kao one koje su se dogadjale u to vreme" u Srebrenici. Opisao je kako mu je jednom prilikom kada je zatražio pomoć, komandant Blagojević rekao: "Gospodine potporučniče, upotrebite sve vaše intelektualne i fizičke sposobnosti da rešite taj problem. To je sve što vas može posavetovati vaš komandant".

Opisujući ulogu svoje jedinice u Srebreničkoj operaciji kada su počinjeni zločini za koje se tereti bivši komandant Bratunačke brigade Vidoje Blagojević, svedok DP105 je rekao da je u julu 1995. Prvi bataljon bio izložen "brojnim provokacijama neprijateljskih snaga", da je dejstvovao "samo po ciljevima sa kojih je otvarana vatra na njegove položaje"i da je jedini zadatak jedinice bio "pretres terena" i "sprečavanje prodora neprijatelja" preko teritorije koju je kontrolisao. On je potvrdio da je bilo "pojedinaca" koji su samovoljno napuštali položaje ali i da nikada od njega nije traženo da "ljude angažuje za egzekucije".

Svedoka DP105 će sutra unakrsno ispitivati tužilaštvo.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 193

"DOBROVOLJNO IZGNANSTVO": Nemoćni posmatrači i nevoljni saučesnici etničkog čišćenja
VIDEO DOKAZI: Rat u Bosni iz perspektive mudžahedina
OSPORAVANJE DOKUMENATA: Da li su pjesnici pisali borbene izvještaje u Srebrenici?
TAOCI BEGUNACA: Kako je, pod firmom Radovana Karadžića, opljačkana Republika Srpska