HomeMUNICIJA I GORIVO ZA "DOGADJAJE"
Bivši pomoćnik komandanta Bratunačke brigade za pozadinske poslove tvrdi da u vrijeme srebreničke operacije od 6. do 11. jula 1995. jedinice nisu dodatno snabdijevane "materijalno tehničkim sredstvima", pošto nisu ni učestvovale u borbenim dejstvima

Vidoje Blagojević, Dragan Obrenović i Dragan Jokić u sudnici TribunalaVidoje Blagojević, Dragan Obrenović i Dragan Jokić u sudnici Tribunala

Odbrana Vidoja Blagojevića, komandanta Bratunačke brigade VRS u vrijeme srebreničkih dogadjaja u julu 1995., izvela je na klupu za svjedoke Dragoslava Trišića, koji je od novembra 1992. pa do kraja rata bio zadužen za "pozadinske poslove Bratunačke brigade". Kao pomoćnik komandanta, starao se za redovno snabdijevanje jedinica "materijalno tehničkim sredstvima" (MTS) - municijom, gorivom, hranom i odjećom.

Od 6. do 11. jula 1995., tokom napada VRS na srebreničku enklavu, tvrdi Trišić, nije bilo nikakvih "specijalnih zahtjeva za MTS". Šta više, i njegov "izvještaj o utrošku" blizu 20.000 metaka i granata od 10. do 12. jula, koji je predočen Pretresnom vijeću, govori o "redovnom snabdijevanju", a ne o "municiji za dogadjaje". Ta količina je izdata iz magazina ali ne znači i da je utrošena: svjedok kaže da nije dobijao "povratne informacije" o tome.

Do 11. jula slična situacija je bila i sa gorivom: brigada je imala skromne rezerve za svoje svakodnevne potrebe. Ali od 12. jula, pa slijedećih desetak dana, u njene resurse se slila "ogromna" količina goriva uključujući i "30.000 litara dizela iz UNHCR", što je, po Trišiću, bilo "mimo svih potreba brigade". Svjedok ne zna za šta je utrošeno to gorivo, jer se za distribuciju, po njegovim riječima, starao načelnik saobraćajne službe Drinskog korpusa. Bio je samo očevidac da su direktno iz cisterni na parkiralištu bratunačkog autoprevoznog preduzeća "natankovani svi autobusi koji su korišćeni za transport Muslimana u Kladanj" tog i sljedećih dana.

Teza optužbe je da je to gorivo utrošeno za autobuse i kamione kojima je iz Potočara deportovano oko 25.000 žena i djece, kao i za prevoz zarobljenih Bošnjaka u privremene zatočeničke objekte u širem području Srebrenice, odakle su potom odvezeni na lokacije pogubljenja. Znatne količine goriva su, takodje, utrošene za rad teških gradjevinskih mašina koje su kopale i zatrpavale masovne grobnice u kojima su sahranjene na hiljade ubijenih muškaraca.

Dragoslav Trišić je 12. jula bio u Potočarima, kao i cijela pozadinska četa Bratunačke brigade. Oni su, istakao je prilikom svjedočenja, dovezli "hljeba i nešto hrane za Muslimane i dijelili im prije nego što će biti ukrcani u autobuse".

Bio je prisutan i kad se general Mladić obratio ženama, djeci i starcima "umirujućim riječima". Po njegovom iskazu, nije bilo nikakvog maltretiranja, nikakvih grubosti, šta više ponašanje srpskih vojnika prema Bošnjacima "bilo je korektno".

"Dali smo im malo hrane i sve je bilo regularno, jer su oni izrazili želju da budu prevezeni u Kladanj", rekao je svjedok. Na pitanje odbrane da li zna da su "neki muškarci iz te mase u Potočarima ubijeni", Trišić je odgovorio: "Čuo sam kasnije da je bilo likvidacija i zvjerstava, ali tog trenutaka niti sam zapazio niti znao."

Dragoslav Trišić će o utrošku MTS u "srebreničkim dogadjajima" govoriti i sutra, kada će odgovarati na pitanja tužioca.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 192

MASAKR NA VRHPOLJSKOM MOSTRU: Kako se Raijf oprostio od života
INTERVJU SA MUDŽAHEDINOM: Šta su strani ratnici tražili u Bosni
PROCESNA SPOSOBNOST: General Strugar je sposoban za nastavak suđenja
ŽALBENA RASPRAVA: Blaže - ili strože - kazne za Kordića i Čerkeza?
KOMANDANT U SREBRENICI: Nervoza i bes generala Ratka Mladića
APEL JOVICE STANIŠIĆA: "Dajem vam reč, časni sude"
LORD ASHDOWN: Ko plaća cenu produžene slobode Radovana Karadžića