HomeOSVAJANJE SA "LINIJA ODBRANE"
Bivši komandant Trećeg bataljona Bratunačke brigade, na sudjenju svom komandantu Vidoju Blagojeviću, isticao da je sve vrijeme napada na Srebrenicu od 6. do 11. jula 1995. bio na "linijama dostignute odbrane" Svjedok priznaje da je čuo za "genocid u Kravici", ali negira da je ikada čuo za plan da se pobiju svi vojno sposobni muškarci.

Dragomir Zekić, svjedok na sudjenju Vidoju BlagojevićuDragomir Zekić, svjedok na sudjenju Vidoju Blagojeviću

Odbrana Vidoja Blagojevića, bivšeg zapovjednika Bratunačke brigade VRS, optuženog za zločine u Srebrenici u julu 1995., ove sedmice je na klupu za svjedoke izvela šest vojnika i starješina, koji su u to vrijeme komandovali jedinicama te brigade i bili potčinjeni optuženom. U glavnom ispitivanja svi su tvrdili da nisu učestvovali u "aktivnom napadu" na Srebrenicu niti su, po zadatku, bili u Potočarima, nisu učestvovali u odvajanju muškaraca od žena i djece, ni u zarobljavanju, zatočavanju i pogubljenju Bošnjaka.

Kada je 6. jula 1995. počeo napad VRS na srebreničku enklavu, komandant Trećeg bataljona Dragomir Zekić je sa svoje četiri čete bio na "linijama dostignute odbrane 1993. godine", u blizini Srebrenice. Ni tog ni sljedećih dana, do pada Srebrenice 11. jula, nisu napredovali "ni jedan metar", tvrdi Zekić. Poštovao je, kaže, zapovijest komandanta Vidoja Blagojevića da održi "upornu, odsudnu odbranu" na tom položaju. Zadatak Trećeg bataljona, po naredjenju od 5. jula, bio je da razminira prostor ispred svojih položaja i omogući "uvodjenje snaga za ofanzivna dejstva", to jest "Vukova sa Drine" i dijela Zvorničke brigade, koje su 11. jula ušle u Srebrenicu.

Bataljon Dragomira Zekića ostao je na tim "linijama odbrane" i poslije pada Srebrenice. Šta više, svjedok tvrdi da je 13. jula polovinu vojnika pustio na odmor, i da je uveče tog dana bio u svom stanu u Bratuncu. Nije zapazio autobuse sa zarobljenim muškarcima, ali je čuo da je u gradu bilo dvije do tri hiljade zarobljenih, koji su, prema njegovim informacijama, trebalo da budu odvezeni u Tuzlu. Naknadno je čuo da je nad "jednim dijelom tih muškaraca izvršen genocid u Kravici, a drugi dio je odveden prema Zvorniku".

Tvrdnju svjedoka da pripadnici Trećeg bataljona nisu ulazili ni u Srebrenicu ni u Potočare, tužilaštvo je, u unakrsnom inspitivanju, pobijalo fotografijom iz Potočara snimljenom 12. jula, na kojoj se vide dva Zekićeva vojnika: na oklopnom transporteru. Zekić je potvrdio identitet svojih vojnika, ali je rekao da su oni "samo prolazili kroz Potočare" na povratku iz Bratunca, gdje je oklopni transporter bio na popravci, a da nisu bili "na zadatku".

Navodeći da je teza optužbe da je postojao "plan da se svi vojnosposobni Muslimani, odvojeni od žena i djece u Potočarima ili zarobljeni na terenu pobiju", zastupnik Blagojevićeve odbrane, Majkl/Michael Karnavas je upitao svjedoka da li je ikada dobio zapovijed koja bi bila u skladu s tim planom. "Ne", rekao je svjedok, ni on ni bilo ko od njemu potčinjenih nisu znali za takav plan, nisu dobili takvu zapovijest niti su učestvovali u bilo kakvim zločinima. U vrijeme srebreničke operacije u julu 1995, naglasio je još jednom, njihove aktivnosti su bile iste kao u prethodne dvije godine: "držali su položaje na dostignutim linijama odbrane".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 191

SLUČAJNI PROLAZNICI: U Srebrenici iz radoznalosti, a ne po naređenju
NEVINOST BEZ ZAŠTITE: Šta boli generala Ojdanića?
KOMPLIMENT ILI OPTUŽBA: Britanski general i bosanski "Komandant Lisica"
EKSPERTIZA OPTUŽBE: Da li je Stari grad bio meta ili kolateralna šteta?
OLAKO OBEĆANA EFIKASNOST: Tužilac ne veruje garancijama Beograda
DEVET GODINA BEGSTVA: Postoje li tajne nagodbe sa Karadžićem i Mladićem